Een JJ katheter (ook wel ‘dubbel J-katheter’ genoemd) is een soepel, dun en hol slangetje met aan weerskanten een halve krul, die op een ‘J’ lijkt.

Waarom is de JJ-katheter nodig?
Normaal gesproken vloeit de urine vanzelf via de urineleider van de nier naar de blaas. Soms is deze doorgang geblokkeerd door een steen of een vernauwing in de urineleider, waardoor een stuwing (opeenhoping) van urine in de nier ontstaat. Met behulp van een JJ-katheter in de urineleider kan de urine weer van de nier naar de blaas vloeien.

De voorbereiding

 • Voor de ingreep is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. U houdt zich aan de afspraken die de uroloog met u maakt.
 • Een half uur voor de ingreep krijgt u één tablet antibiotica.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze blijven innemen, tenzij de uroloog anders met u heeft afgesproken.
 • Indien nodig krijgt u voor de ingreep pijnmedicatie toegediend op de afdeling Dagbehandeling.

De ingreep

 • U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip op de polikliniek urologie.
 • De verpleegkundige van de polikliniek begeleidt u naar de behandelkamer.
 • U wordt verzocht om op het toilet uit te plassen en u aan de onderkant uit te kleden.
 • Tijdens de ingreep ligt u op een behandeltafel met uw benen in de beenhouders.
 • De verpleegkundige desinfecteert (ontsmet) de plasbuis met een gaasje.
 • Tijdens de procedure worden röntgenfoto’s gemaakt. De uroloog schuift via de plasbuis een cystoscoop in de blaas. Een cystoscoop is een instrument om de blaas vanbinnen te kunnen bekijken. Dit kan het beste als de blaaswand een beetje wordt opgerekt door de blaas te vullen met water.
 • Uw blaas wordt via de cystoscoop gevuld met water.
 • De uroloog schuift via de cystoscoop de JJ-katheter in uw urineleider. De katheter wordt net zo ver doorgeschoven totdat die met één uiteinde in de nier zit en met het andere uiteinde in de blaas (zie tekening).
 • Soms zit er een touwtje aan de JJ katheter, u moet daar niet aan trekken!
 • Nadat de katheter is ingebracht, wordt de cystoscoop verwijderd.
 • Er wordt vervolgens nog een röntgenfoto gemaakt om te kijken of de katheter goed op zijn plaats zit.
 • Het is van belang goed te drinken na de behandeling.
 • Als u weer bent bijgekomen van de ingreep, mag u weer naar huis.

Duur van de ingreep
De totale ingreep, inclusief de voorbereiding, duurt ongeveer 30 minuten.

Mogelijke complicaties/bijverschijnselen
Na de ingreep kunt u last krijgen van bloedverlies bij het plassen en wat meer aandrang om te plassen dan normaal. Dit is over het algemeen een normale reactie op het inbrengen van de JJ-katheter en verdwijnt vanzelf weer. Soms kunt u tijdens het plassen een verhoogde druk in de nier voelen. Dit is normaal, niet ernstig en gaat vanzelf weer over.

Vragen en/of problemen
Wanneer u last krijgt van koorts (temperatuur hoger dan 38,5°C) of van koliekpijn, moet u direct contact opnemen met de polikliniek Urologie. Als het ’s avonds, ’s nachts of in het weekend gebeurt, neemt u contact op met de huisartsenpost.

Koliekpijn is pijn die sterk op de voorgrond staat en die niet genegeerd kan worden. Het is bij deze pijn niet goed aan te geven waar die zit. De pijn kan gepaard gaan met misselijkheid en braken.

Wisselen van een JJ-katheter
Als de JJ-katheter voor langere tijd in de blaas en nier moet achterblijven, zal deze meestal binnen een periode van 3 tot 6 maanden gewisseld worden op de polikliniek. Soms kan de JJ-katheter voor een langere periode blijven zitten. Dit wordt op de polikliniek met u besproken.

Het wisselen gaat op dezelfde manier als het inbrengen van een JJ-katheter, met het verschil dat de oude katheter vervangen wordt voor een nieuw exemplaar. Het wisselen doet geen pijn, maar geeft wel een onaangenaam gevoel.

Na het wisselen krijgt u zo nodig een kuur antibiotica voorgeschreven. Hiervoor krijgt u een recept mee, zodat u de antibiotica kunt afhalen bij de apotheek.

Verwijderen van een JJ-katheter
Als de JJ-katheter definitief verwijderd mag worden, gebeurt dit op de polikliniek Urologie.

De uroloog zal de JJ-katheter via de cystoscoop in een keer naar buiten halen en verwijderen. Het verwijderen doet geen pijn, maar geeft wel een onaangenaam gevoel. Na het verwijderen krijgt u zo nodig een kuur antibiotica voorgeschreven. Hiervoor krijgt u een recept mee, zodat u de antibiotica kunt afhalen bij de apotheek. U kunt daarna direct weer naar huis.

Specialismen & afdelingen