Een zwelling in of rond de navel kan een navelbreuk zijn. Deze zwelling kan al lang aanwezig zijn en hoeft geen klachten te geven.  Een navelbreuk kan wel pijnlijk of hinderlijk zijn. Meestal verdwijnt de zwelling bij liggen of terugduwen. Als de zwelling acuut pijnlijk is en niet meer terug te duwen in liggende positie, dan kan er sprake zijn van beklemming.

Een navelbreuk kunnen we opereren door de huid open te maken en het buikwand defect dat eronder aanwezig is te sluiten.  Als het defect groter is dan 2 cm dan verstevigen we het sluiten van de breukpoort met een kunststof mat (proleen) om te voorkomen dat de breuk terugkomt. Indien de breukpoort nog groter is kan er soms voor gekozen worden om de procedure met behulp van een kijkoperatie uit te voeren. Dan worden aan de zijkant van de buik 3 kijkgaatjes gemaakt en wordt er een kunststof matje geplaatst over de breukpoort vanaf de binnenkant. Na de operatie mag u 6 weken niet zwaar (>5 kg) tillen. De navel kan er anders uitzien na de operatie dan u gewend bent. Er is een klein risico is (zoals bij elke operatie) op een nabloeding (bloeduitstorting) of infectie. Specifieke complicaties van deze operatie kunnen zijn pijn of dat er opnieuw een breuk ontstaat (recidief).  De operatie vindt plaats in dagopname. Na 6 weken  is er controle op de poli. 

Specialismen & afdelingen