Een elektro-nystagmogram (ENG) test de reactie van de evenwichtsorganen door de bewegingen van de ogen te meten. Hiermee wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw duizeligheidsklachten te komen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam op de afdeling Klinische neurofysiologie.

Het onderzoek

Tijdens het eerste gedeelte van het onderzoek zit u op een stoel. Om uw oogbewegingen te kunnen meten, wordt er een videobril geplaatst, of worden er elektroden (kleine metalen plaatjes) op de huid rond de ogen bevestigd. Het onderzoek zelf bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Bij elk onderdeel worden de bewegingen van de ogen gemeten. Het onderzoek vindt plaats in het donker. Eerst wordt u gevraagd om alleen met de ogen een gele stip te volgen die op verschillende manieren over een scherm tegenover u beweegt. Vervolgens worden er een aantal positiewisselingen uitgevoerd waarbij naar de reactie van het evenwichtsorgaan gekeken wordt. Dit wordt op het bed uitgevoerd. Tot slot worden beide oren eerst met koud en daarna met warm water gespoeld. Ook hierbij wordt naar de reactie van het evenwichtsorgaan gekeken.