Een lobulair carcinoom in situ (LCIS) is een aandoening van de borst die eigenlijk de verkeerde naam heeft gekregen. De term carcinoom in situ suggereert dat er sprake is van kanker die zich nog niet heeft uitgebreidt in de omliggende weefsels. Bij een lobulair carcinoom in situ is er echter geen sprake van kanker. Een operatieve behandeling is dus niet nodig.