De neus is er zeker niet alleen om te ruiken, al is dit natuurlijk wel een belangrijke functie.

De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling.
Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming. Ook de afvloed van het traanvocht verloopt via de neus. De uitwendige vorm is een belangrijk onderdeel van de neus. Hierdoor wordt het uiterlijk van iemand in grote mate bepaald.

Specialismen & afdelingen