Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

Voorbereiding op het gesprek met uw arts

Bedenk van tevoren wat u wilt vragen en welke verwachtingen u heeft. Schrijf dit voor uzelf op en bespreek dit tijdens het gesprek met de arts. Als u de juiste informatie heeft kunt u zelf betere keuzes maken. Neem iemand mee, twee personen horen meer dan één.

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak

 • Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument
 • Verwijsbrief (bij uw eerste bezoek)
 • Medicatieoverzicht
 • Geldig verzekeringsbewijs

Voorkom overdracht van luchtwegvirussen, zoals influenza en COVID-19

Heeft u koorts en/of luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid), maar moet en kunt u naar het ziekenhuis komen? Draag dan alstublieft een mondneusmasker om besmetting van anderen te voorkomen. Bent u te ziek om te komen, bel dan naar de afdeling waar u de afspraak heeft.

Inschrijfbalie

Wanneer u voor de eerste keer komt op de polikliniek, dan moet u zich eerst inschrijven bij de inschrijfbalie. Volg hiervoor de gele route in het ziekenhuis. De inschrijfbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. Wij raden u aan om 20 minuten eerder dan de afspraaktijd aanwezig te zijn, er kan een wachttijd bij de inschrijfbalie zijn. Heeft u een afspraak in Uithoorn bij een van onze specialisten en heeft u nog geen inschrijfbewijs, dan kunt u voorafgaand aan uw afspraak uw gegevens doorgeven aan de assistente van uw arts.
Als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen dan kunt u dit aan ons doorgeven via MijnZHA.nl of door een bezoek aan de Inschrijfbalie op onze locatie. Neemt u hierbij uw wettig legitimatiebewijs mee.

Identificatie

Naast het vastleggen van de identiteitsgegevens is het ziekenhuis verplicht uw Burger Service Nummer (BSN) op te nemen in de administratie. Dit is nodig om persoonsverwisseling en misbruik van zorgpassen tegen te gaan en om de kosten te kunnen indienen bij de zorgverzekeraar. Wanneer u zich niet kunt legitimeren, kunnen wij het BSN niet voor facturatie naar de zorgverzekeraar gebruiken. U krijgt dan de rekening thuis gestuurd. Wanneer u zich binnen twee weken alsnog persoonlijk meldt met een geldig identiteitsbewijs, wordt de rekening (alsnog) naar uw verzekeraar gestuurd. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen.

Icoon MijnZHA aanmelden/inloggen

Als u patiënt bent bij Ziekenhuis Amstelland, dan kunt u zich op twee manieren aanmelden voor MijnZHA: met DigiD of met een activatiecode. DigiD maakt het mogelijk om alles veilig online te regelen met een zelfgekozen pincode. Naast DigiD is het ook mogelijk om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat doen we omdat niet iedereen DigiD kan of wil gebruiken.

Aanmelden/inloggen met DigiD
Ga naar mijnzha.ziekenhuisamstelland.nl en klik op ‘inloggen / aanmelden DigiD’. Na het aanmelden logt u op dezelfde manier in. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. DigiD is een service van de overheid. In veel bibliotheken vindt u een Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD.

DigiD app

Als u met DigiD inlogt, heeft u de DigiD app nodig om in te loggen in uw MijnZHA. Heeft u de DigiD app nog niet op uw telefoon of tablet? Download deze dan eerst. De DigiD app kunt u gratis downloaden via de App Store (iPhone of iPad) en Google Play (andere apparaten). Meer informatie over inloggen met de DigiD app vindt u op de website van DigiD.

Eenmalige ID-check

Uw gegevens over uw gezondheid zijn privacygevoelig. Daarom is een eenmalige controle (ID-check) van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart nodig. Met de DigiD app scant u uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Ga hiervoor naar het Menu in de DigiD app.

Aanmelden met een activatiecode
De activatiecode kunt u aanvragen via ons Klant Contact Center via 020 755 6457 of stuur een e-mail naar [email protected]. Met de activatiecode kunt u een eigen inlog kunt maken. Deze code is 14 dagen geldig. Als de activatiecode niet meer geldig is, vraagt u een nieuwe aan. Let op: als u MijnZHA wilt gebruiken via een activatiecode, dan heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig.

MyChart app
U kunt ook inloggen via de app MyChart. Deze downloadt u gratis via de App Store en Google Play.

Heeft u al een actief MijnZHA-account? Dan kunt u meteen inloggen in de app met uw DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u nog geen MijnZHA-account? Klik in de app op de knop ‘Inloggen/aanmelden DigiD’ en volg de instructies. Kunt of wilt u geen DigiD gebruiken? Vraag dan een activatiecode aan via 020 – 755 6457 of [email protected].

De voordelen van de app

 • Informatie snel bij de hand, waar en wanneer u wilt
 • Afspraken toevoegen aan uw agenda
 • Meldingen vanuit de app ontvangen (pushmeldingen)
 • Uw patiëntenpas digitaal
 • Makkelijk inloggen met DigiD app
 • Eenvoudig te koppelen aan Apple Watch

Meer informatie over MijnZHA vindt u hier

Icoon Verwijsbrief

Verwijsbrief

Voor medisch specialistische zorg heeft u altijd een verwijzing nodig. Als u geen verwijsbrief heeft, kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief van uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig. Als u al eerder in het ziekenhuis bent geweest, maar u wilt geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem, dan heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. Als u geen verwijzing heeft of de verwijzing bent vergeten, zorgt u er dan voor dat deze alsnog bij het ziekenhuis wordt bezorgd. U kunt deze afgeven of mailen naar de polikliniek waar u onder behandeling bent. Zie contactgegevens op de contactpagina.

Icoon Medicatieoverzicht
 • Neem altijd uw actuele medicatieoverzicht mee als u naar de polikliniek gaat.
 • Geef toestemming voor het opvragen van uw medicatieoverzicht.
  Al uw behandelaars moeten voor het opvragen van uw medische gegevens, waaronder medicijngebruik, uw toestemming hebben. Pas als ze weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen. Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens, opgevraagd kunnen worden, bespreek dit dan met uw apotheek of behandelaar.
 • Wees openhartig en vertel over uw medicijnen en allergieën.
  Het is belangrijk dat uw behandelend arts uw persoonlijke situatie goed kent. Meld steeds of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen. Meld ook of u bijwerkingen van medicijnen of andere aandoeningen heeft, bijv. een verminderde nierfunctie. Meld of u rookt, of alcohol en/of drugs gebruikt. Uw situatie kan van invloed zijn op de werking van medicatie.
 • Weet welke medicatie is gewijzigd of gestopt in het ziekenhuis.
  Tijdens uw ziekenhuisopname of polikliniekbezoek kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Vraag aan het einde van het consult naar de naam van de nieuwe medicatie en wanneer u deze moet innemen. Laat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw medicatieoverzicht opnemen. Informeer ook uw apotheek, huisarts en/of uw thuiszorgorganisatie. Of laat uw medicatieoverzicht doorsturen.
 • Houd uw medicatieoverzicht actueel.
  Beschik altijd over een actueel medicatieoverzicht. Vraag ernaar bij uw apotheek. Bespreek het overzicht tijdens het intakegesprek als u verhuist of van apotheek verandert. Het is verstandig om uw medicatieoverzicht altijd mee te nemen: op vakantie, bij een bezoek aan uw arts, specialist, apotheek of bij een ziekenhuisopname.

Kijk voor meer informatie op www.mijnzorgveilig.nl.

Icoon AtalMedial laboratoriumbezoek

Voordat u naar het spreekuur gaat is de kans groot dat u eerst nog naar het laboratorium moet. Dat kan bij AtalMedial en alleen op afspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van AtalMedial.

Icoon Buitenpoli Uithoorn

Wanneer u de voorkeur heeft voor een afspraak in Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn, dan kunt u dit aangeven bij het maken van uw afspraak. Voor behandeling of eventuele opname bent u wel aangewezen op de locatie in Amstelveen.

Icoon Uw toestemming is nodig
 • Ziekenhuis Amstelland bewaart uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. Dit is nodig voor een goede (medische) behandeling. Als u naast Ziekenhuis Amstelland ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent, of in de toekomst onder behandeling komt, kan het in uw belang zijn dat wij uw gegevens met hen kunnen delen. Voor het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens met andere zorgverleners via een uitwisselingssysteem hebben wij uw toestemming nodig.
 • Ook is toestemming nodig voor De databank voor weefselonderzoek (“Biobank”), omdat er mogelijk in de toekomst weefsel afgenomen wordt voor onderzoek in het Amsterdam UMC.
Icoon Gebruik van uw PGO

Ook patiënten van Ziekenhuis Amstelland kunnen hun medische gegevens opslaan in een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Het is een app of website waarin u vanuit verschillende bronnen gratis een kopie kunt ophalen van uw medische gegevens. Vaak kunt u ook gegevens over uw gezondheid toevoegen die u zelf meet. Bijvoorbeeld uw bloeddruk of gewicht. Bijzonder aan een PGO is dat u deze met verschillende zorgverleners kunt verbinden met alleen uw toestemming. Zoals nu ook met Ziekenhuis Amstelland. In een PGO kunt u uw gegevens van andere zorgverleners verzamelen. Daarmee heeft u alle informatie handig en overzichtelijk bij elkaar. Er zijn verschillende PGO’s waar u uit kunt kiezen. We verwijzen u graag naar PGO.nl zodat u meer inzicht krijgt in hoe het werkt en welke keuzes u kunt maken. Het verschil tussen een PGO en een patiëntenportaal, zoals bijvoorbeeld MijnZHA, is dat u in dit portaal alleen uw gegevens ziet van Ziekenhuis Amstelland. Deze gegevens kunt u niet delen met een andere zorgverlener.

Aan de slag? Zo werkt het

 • Ga naar: Home – Verbind Medmi
 • Kies een PGO en maak een eigen account
 • Zoek Ziekenhuis Amstelland op in uw PGO
 • Verbind uw PGO met Ziekenhuis Amstelland