Iontoforese is een behandeling waarbij via de huid een medicijn wordt toegediend. Dit gebeurt met behulp van twee pleisters en een zwak elektrisch stroompje.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde als een van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van verschillende medicijnen die mogelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • Overgevoeligheid voor lokale verdovingsmiddelen, hormoonpreparaten (dexamethason), clonidine of ketamine.
 • Een bijniertumor
 • Hartklachten door hoge bloeddruk
 • Hartritmestoornissen
 • Een pacemaker

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Pijngeneeskunde. U kunt zich melden bij de balie van deze polikliniek, waar u wordt geholpen door de pijnverpleegkundige.

De behandeling
U neemt plaats in een stoel of u gaat op een onderzoeksbank liggen. Het te behandelen lichaamsdeel wordt zo comfortabel mogelijk gepositioneerd. Er wordt een medicijnpleister op de huid geplakt. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in het lichaam opgenomen. Tijdens de behandeling kan de huid onder de pleister prikkend of branderig aanvoelen. Na de behandeling wordt op de plaats van de medicijnpleister een verzachtende zalf gesmeerd.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Bij de eerste behandeling wordt gekeken hoe uw lichaam reageert op het medicijn. Na een proefperiode van 4 tot 8 behandelingen vindt een evaluatie plaats met de pijnbehandelaar. Meestal wordt u de eerste 2 weken tweemaal per week behandeld; eventueel worden er nog een aantal behandelingen bij gedaan. Bij een goed resultaat gaat u na ongeveer 4 weken over op één behandeling per week. Het resultaat kunt u op z’n vroegst na meerdere behandelingen verwachten.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na iontoforese optreden, al zijn ze wel zeldzaam.

Dag van de behandeling:

 • Droge mond of droog neusslijmvlies.
 • Onbehaaglijk gevoel.
 • Prikkend of brandend gevoel.
 • Brandwondjes of blaarvorming.

Dag ná de behandeling:

 • Productie van donkere urine.
 • Obstipatie (moeilijke stoelgang).

Naar huis
U wordt geadviseerd om bij de eerste behandeling niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. U dient er dan zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
Twee uur na de behandeling mag u het gaasje met zalf van de huid verwijderen.

Andere behandelingen
Regelmatig wordt de iontoforese-behandeling gecombineerd met fysiotherapie en ergotherapie.
Heeft u van de pijnspecialist DMSO-crème, vitamine C-tabletten, zenuwpijnstillers of een TENS-apparaat voorgeschreven gekregen, dan blijft u deze gebruiken tijdens de iontoforese-behandeling.

Wanneer de iontoforese-behandeling geen positief effect teweegbrengt, kan tussentijds de medicatie veranderd of aangepast worden. Soms wordt de behandeling gestaakt en wordt overgegaan op een andere behandelvorm.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde.

Specialismen & afdelingen