De belangrijkste functies van uw longen zijn het lichaam van zuurstof te voorzien en koolzuurgas te verwijderen. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij of zij het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en/of de aard van uw aandoening die daar mogelijk de oorzaak van is.

Het onderzoek
Bij een spirometrie wordt de doorgankelijkheid van de luchtwegen bepaald. Daarbij ademt u via een mondstuk, dat is verbonden met het longfunctieapparaat. Op uw neus krijgt u een klem, die voorkomt dat u via uw neus ademt. U wordt gevraagd een aantal oefeningen te doen, zoals een aantal keer zo ver mogelijk uit- en inademen en een aantal keren zo diep mogelijk inademen en zo hard en ver mogelijk uitblazen. Deze testen worden herhaald na inademing van een luchtwegverwijdend medicament.

Tijdens het onderzoek vertellen wij u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat wij van u verwachten. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding op het onderzoek

 • U mag gewoon eten en drinken vóór het onderzoek.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
 • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegenop of ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die bij u het onderzoek uitvoert. Ook uw vragen kunt u aan hem of haar stellen. De longfunctieanalisten zullen u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk begeleiden met het oog op een maximaal resultaat.

SOMMIGE LONGMEDICATIE DIENT U VÓÓR HET ONDERZOEK TE STAKEN

6 uur van tevoren staken

 • Airomir (Salbutamol)
 • Bricanyl (Terbutaline)
 • Ventolin (Salbutamol)

12 uur van tevoren staken

 • Atrovent (Ipratropium)
 • Berodual (Fenoterol + Ipratropium)
 • Combivent (Salbutamol + Ipratropium)

36 uur van tevoren staken

 • Aerivo (Salmeterol + Fluticason)
 • AirFluSal Forspiro (Salmeterol + Fluticason)
 • Atimos (Formoterol)
 • Bevespi (glycopyrroniumbromide/formoterol)
 • Bufoler Easyhaler (Formoterol + Budenoside)
 • Busalair (Salmeterol + Budesonide)
 • Duaklir Genuair (Aclidinium + Formoterol)
 • DuoResp Spiromax (Formoterol + Budenoside)
 • Elpenhaler (Salmeterol + Fluticason)
 • Eklira Genuair (Aclidinium)
 • Flutiform (Formoterol + Fluticason)
 • Foradil (Formoterol)
 • Foster (Formoterol + Beclomethason)
 • Oxis (Formoterol)
 • Seretide (Salmeterol + Fluticason)
 • Serevent (Salmeterol)
 • Symbicort (Formoterol + Budenoside)
 • Singulair (Montelukast)
 • Semprex (Acrivastine)

48 uur van tevoren staken

 • Daxas (Roflumilast Actieve Metaboliet)
 • Onbrez (Indacaterol)
 • Relvar Ellipta (Fluticasonfuroaat + Vilanterol)
 • Striverdi (Olodaterol)
 • Theolair Retard (Theofylline)
 • Unilair (Theofylline)

168 uur (één week) van tevoren staken

 • Anoro (Umeclidinium/Vilanterol)
 • Incruse Ellipta (Umeclidinium)
 • Seebri (Glycopyrronium)
 • Spiriva (Tiotropium)
 • Spiolto (Tiotropium/Olodaterol)
 • Tiotrus Zonda (Tiotropium)
 • Trelegy Ellipta (Fluticason + Vilanterol + Umeclidinium)
 • Trimbow (Beclometasondipropionaat + Formoterolfumaraatdihydraat + Glycopyrronium)
 • Ultibro (Indacaterol + Glycopyrronium)
 • Xoterna (Indacaterol + Glycopyrronium)

Het is niet nodig om te stoppen met:

 • Alvesco (Ciclesonide)
 • Flixotide (Fluticasonpropionaat)
 • Pulmicort (Budenoside)
 • Qvar (Beclomethason)

Vraag bij twijfel na of u met uw medicatie moet stoppen bij de afdeling Longfunctie via telefoonnummer
020 – 755 6212.

Wanneer krijgt u géén longfunctieonderzoek?
In bepaalde situaties is het verstandiger om een longfunctieonderzoek niet te laten plaatsvinden. Deze situaties worden contra-indicaties genoemd:

 • Als op die dag een bronchoscopie is uitgevoerd.
 • Bij een operatie: geen longfunctieonderzoek tot 5 dagen na een operatie.
 • Binnen een week na een staaroperatie.
 • Bij een klaplong: binnen 14 dagen nadat een klaplong is behandeld.
 • Bij een longembolie (bloedstolsel dat een bloedvat in de longen afsluit).
 • Bij coronaire ischemie (hartziekte die het gevolg is van verminderde doorbloeding van het hart).
 • Bij een recent hersen- of hartinfarct.
 • Bij een aneurysma (plaatselijke verwijding in een deel van het vaatstelsel)

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek, maar kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u ook het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten (020 – 755 7031).

Specialismen & afdelingen