Een RF- of PRF-behandeling van een zenuwwortel is een behandeling waarbij een zenuwwortel wordt behandeld met behulp van een naald en een elektrisch stroompje. Het doel hiervan is vermindering van de pijn. RF staat voor radiofrequente stroom en PRF staat voor puls-radiofrequente stroom.
Heeft u klachten die hun oorzaak hebben in de wervelkolom en de pijn straalt uit naar uw hoofd, arm, romp of been, dan kunt u in aanmerking komen voor een deze behandeling. Vaak wordt eerst met een proefbehandeling vastgesteld of deze behandeling in uw geval zinvol is.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
  De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Suikerziekte
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C 43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50). U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de behandeling wordt gedaan, ligt u op uw buik of uw rug. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist de naald, wanneer de naald op de juiste plaats staat, worden er teststroompjes door de punt van de naald gezonden. U moet dan aangeven wanneer u iets voelt. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding in de zenuwwortel beïnvloed, waardoor in veel gevallen een vermindering van pijn optreedt.

Soms kiest de pijnspecialist voor een combinatiebehandeling, waarbij behalve PRF-stroom ook medicijnen worden ingespoten bij de zenuwwortel. De medicijnen bestaan uit een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel.

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten. Na de behandeling wordt u naar de pijnafdeling gebracht. Daar blijft u nog ongeveer een uur onder controle van de verpleegkundige.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een RF- of PRF-behandeling van een zenuwwortel optreden.

 • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.
 • Er kan gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Heel zelden ontstaat krachtverlies van een arm of been. De gevoelsvermindering en het krachtsverlies zijn van tijdelijke aard en duren een dag tot enkele dagen.
 • Bij het prikken ter hoogte van de borstkas en ribben kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong ontstaat. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie. Bij een grotere klaplong is soms een ziekenhuisopname nodig om de klaplong goed te kunnen behandelen.

Let op!
Indien er een ontstekingsremmend medicijn is ingespoten, is de anticonceptiepil tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
De eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter).

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde (020 – 755 7010).

Specialismen & afdelingen