De behandeling van uw liesbreuk bestaat uit 3 onderdelen:

Polikliniekbezoek: onderzoek

Allereerst zal de chirurg op de Polikliniek Chirurgie via gerichte vragen en een eenvoudig lichamelijk onderzoek vaststellen of u een liesbreuk heeft. Het is noodzakelijk te weten of u al eerder aan een liesbreuk bent geopereerd. De huisarts of de chirurg onderzoekt u altijd in staande positie. De liesstreek wordt nauwkeurig onderzocht.
Wanneer de liesbreuk niet goed voelbaar is, kan de chirurg een echo-onderzoek (geluidsgolvenonderzoek) laten uitvoeren. Als de chirurg dan nog geen goed beeld heeft van de breuk, wordt een herniografie gedaan. Dit is een onderzoek waarbij contrastmiddel via een dunne naald in de buikholte wordt gespoten.

Bij vaststelling van een liesbreuk wordt met u de liesbreukhersteltechniek besproken. Dit gebeurt aan de hand van de folder ‘De behandeling van een liesbreuk’ (zie voor tekst: Liesbreuk operatie bij volwassenen). Ook zullen met u de verdovingsmogelijkheden worden besproken.
Vervolgens zal de chirurg een aantal vervolgonderzoeken afspreken. Dit vervolgonderzoek bestaat in alle gevallen uit een bloedonderzoek en afhankelijk van de leeftijd uit een ECG (hartfilmpje) en/of een foto van hart en longen (thoraxfoto). Deze onderzoeken vinden meestal direct plaats in aansluiting op het bezoek aan de chirurg.
Tenslotte gaat u na dit bezoek direct door naar de afdeling opname en krijgt u een afspraak met de anesthesist op de Polikliniek Anesthesie. Als u een behandeling heeft volgens Single Visit, is de afspraak op de Polikliniek Anesthesie aansluitend op de afspraak bij de Polikliniek Chirurgie.

Operatie

De liesbreuk wordt over het algemeen operatief behandeld. Bij iemand met een hoge leeftijd en een klachtenvrije liesbreuk wordt vaak afgewacht. Kijk voor een uitgebreide uitleg over de operatie bij Liesbreuk operatie bij volwassenen.

Na de operatie

Vervoer na de operatie
Het is niet toegestaan om de eerste 24 uur na de operatie zelf auto te rijden. Ook is het niet verstandig om per openbaar vervoer naar huis te gaan. Een taxi behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden, maar is wel voor eigen kosten (informeer naar de uitzonderingen hierop bij uw eigen ziektekostenverzekeraar). De receptionist(e) kan altijd voor u een taxi bestellen. Wordt u gehaald of gebracht, dan kan gebruik worden gemaakt van de kiss-and-ride plek voor het ziekenhuis.

Complicatie bij een liesbreukoperatie
Bij de operatieve liesbreukbehandeling kunnen de algemene chirurgische complicaties voor komen, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Daarnaast zijn er uitzonderlijke complicaties mogelijk zoals een blaasletsel, buikletsel, een blaasontsteking of een longontsteking.

Het herstel na de operatie
In principe geldt: “wat kan, dat mag”. Dit betekent dat u bijvoorbeeld mag wandelen, fietsen, tillen en/of sporten als uw conditie dat toelaat. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Richtlijnen na liesbreukoperatie’ in het kader Folders rechts.

Poliklinische controle na de operatie

Ongeveer zes weken na de operatie komt u nog één keer op het spreekuur van de chirurg op de Polikliniek Chirurgie. U bespreekt dan uw ervaringen met de operatie en het herstel. De chirurg zal de wond nog éénmaal controleren.

Specialismen & afdelingen