Bij een ademkrachtmeting wordt de kracht van de ademhalingspieren getest. Gevraagd wordt om een aantal keren diep uit te ademen en dan zo krachtig mogelijk in te ademen tegen een gesloten klep. Vervolgens wordt gevraagd maximaal in te ademen en dan zo krachtig mogelijk tegen een afgesloten klep te blazen.

Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij verwacht.

Voorbereiding op het onderzoek

  • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even bij kunt komen in de wachtruimte.
  • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op, ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak ervaart of heeft u vragen, dan kunt u dit aangeven bij de longfunctieanalist die bij u het onderzoek uitvoert. De longfunctieanalisten zullen u tijdens het onderzoek begeleiden en goed coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.
  • Ademkrachtmeting wordt vaak in combinatie met een ander onderzoek aangevraagd. Dat andere onderzoek bepaalt of u uw medicatie wel of niet moet stoppen. Lees daarom de folder daarvan ook goed door.

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Specialismen & afdelingen