Een artrogram is een onderzoek van het heupgewricht met contrastvloeistof en röntgenstraling.

Wat is marcaïnisatie?
Marcaïnisatie is een onderzoek met een pijnstiller en ontstekingsremmer. In het heupgewricht worden de pijnstiller bupivacaïne (Marcaine) en de onstekingsremmer methylprednisolon (Depo-Medrol) gespoten.

Wanneer krijgt u dit onderzoek?
Uw orthopedisch chirurg bepaalt, afhankelijk van uw klachten en de afwijking van uw heup, of u in aanmerking komt voor deze behandeling. De behandeling kan om een aantal redenen nodig zijn. Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u waarom u deze krijgt. Mogelijke redenen zijn:

  • Pijn in de liesstreek met klachten die doen denken aan heupklachten. Op de röntgenfoto zijn (nog) geen duidelijke afwijkingen aan het heupgewricht zichtbaar.
  • Pijn in de liesstreek met klachten die doen denken aan heupklachten. Op de röntgenfoto zijn afwijkingen aan de wervelkolom zichtbaar, of bij lichamelijk onderzoek zijn problemen van de rug gevonden.
  • Pijn in de knie waarbij op de röntgenfoto geen of lichte afwijkingen aan het kniegewricht te zien zijn. Bij het lichamelijk onderzoek en/of röntgenonderzoek van de heup zijn wel afwijkingen gevonden (‘referred pain’).
  • Duidelijke afwijkingen aan het heupgewricht bij lichamelijk onderzoek en/of röntgenonderzoek van de heup. De patiënt hoeft nog geen heupoperatie te ondergaan, of vanwege diens gezondheid is het risico van een heupoperatie te groot.
  • Een acute ontsteking van het heupgewricht. Dan wordt ook het ontstekingsvocht uit de heup verwijderd en een gedeelte hiervan opgestuurd voor onderzoek.
  • Een acute infectie van het heupgewricht of de heupprothese. Dan wordt het ontstekingsvocht uit de heup verwijderd en voor onderzoek opgestuurd. Het onderzoek wordt gedaan om de ontsteking aan het heupgewricht te bevestigen en het type bacterie te bepalen.

Afspraak
U heeft toestemming gegeven voor het onderzoek en de behandeling. U krijgt een afspraak mee. Het onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie en duurt 15 minuten. Na de behandeling kunt u naar huis.

Dag van het onderzoek en de behandeling
Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, dan kunt u deze gewoon innemen.
Bent u overgevoelig voor jodium en/of vloeistof? Vertelt u dit dan vóór het onderzoek start aan de orthopedisch chirurg of de physician assistant.

Op de afgesproken dag gaat u naar de afdeling Radiologie. U meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtruimte op de gang. Een medewerker van de afdeling Radiologie komt u ophalen.
U wordt nogmaals gevraagd naar uw naam, uw geboortedatum, de reden van uw komst en aan welke zijde u wordt behandeld. Als u nog vragen heeft of als er iets niet duidelijk is, dan kunt u op dat moment uw vragen stellen. Als alles duidelijk is, wordt het onderzoek gestart.

Hoe verlopen het onderzoek en de behandeling?
U trekt de kleding van uw onderlichaam uit. Uw ondergoed mag u aanhouden. De plek waar u de injectie krijgt, wordt op de huid afgetekend en schoongemaakt met chloorhexidine.

Om te zien of men goed in het heupgewricht zit, wordt eerst een kleine hoeveelheid contrastvloeistof ingespoten. Als dit een goed resultaat geeft, wordt via dezelfde naald de combinatie van de pijnstiller en ontstekingsremmer ingespoten. Dit kan een wat vol en soms vervelend gevoel geven in de heup, maar dit gevoel verdwijnt weer snel.

Heeft u na uw behandeling een dringend probleem in de avond of nacht? Bel dan het algemene nummer van het ziekenhuis 020 755 7000.

 

Specialismen & afdelingen