Een EpiPen is een automatische injectiespuit voor eenmalig gebruik, gevuld met adrenaline. De EpiPen wordt gebruikt bij een anafylactische reactie. Dit is een acute levensbedreigende allergische reactie op bijvoorbeeld pinda’s, noten, geneesmiddelen of een insectensteek of beet.

Wanneer gebruikt u de EpiPen?
Bij een ernstige allergische (anafylactische) reactie zoals zwelling van lippen, tong, ogen, acuut optredende benauwdheid, hoestklachten, braken of bewustzijnsverlies direct de EpiPen toedienen! Bij een geringe reactie zoals jeuk en roodheid van de huid adviseren we u af te wachten en uw kind eventueel een antihistaminicum te geven (drank of tablet). Dit krijgt u ook op voorschrift van de arts. Als u twijfelt, kunt u het beste met uw kind uit voorzorg naar een arts of naar de spoedeisende hulp gaan en daar het verdere beloop afwachten.

Het werkzame medicijn in de noodpen is adrenaline. Dit is een lichaamseigen stof die normaal gesproken wordt vrijgemaakt in acute stresssituaties, zoals bij hevige schrikreactie of bij inspanning. Door de adrenaline stijgt de bloeddruk, versnelt de hartslag en verwijden de luchtwegen zich. Als u de noodpen ‘ten onrechte’ gebruikt, dus zonder anafylactische reactie, dan is dit meestal geen probleem. Dit kan leiden tot hartkloppingen gedurende enige minuten of hoofdpijn, vergelijkbaar met een schrikreactie.

Hoe gebruikt u de EpiPen?

 1. Houd de EpiPen stevig vast in de hand waarmee u de injectie geeft. Uw duim is aan de kant van de blauwe veiligheidsdop. Verwijder de blauwe veiligheidsdop van de EpiPen.
 2. Houd de Epipen / Epipen junior  op een afstand van ongeveer 10cm van de buitenkant van het dijbeen.
 3. Stoot het oranje uiteinde van de EpiPen in één beweging loodrecht in het dijbeen. Dit mag door de kleding heen. Een klik is hoorbaar en voelbaar.
 4. Houd de EpiPen 3 seconden op zijn plaats en verwijder de EpiPen loodrecht uit het been. Wanneer u de EpiPen verwijdert, zal de naaldkap zich automatisch over de naald sluiten. Masseer de injectieplaats gedurende 10 seconden.
 5. Zoek direct medische hulp: bel 112 en meld een geval van anafylaxie!

Let op het volgende:

 • Het is belangrijk dat degene die de EpiPen nodig heeft, de EpiPen ook altijd bij zich draagt.
 • Noteer de houdbaarheidsdatum van de EpiPen in uw agenda. Zorg dat u voor die datum een nieuwe EpiPen in huis heeft. U kunt zich ook registreren op epipen.nl. U ontvangt dan vóór de houdbaarheid verloopt een email of sms.
 • Controleer de helderheid van de vloeistof via het kijkvenster. Het kijkvenster kleurt donker na gebruik. Bewaar de EpiPen in bijgeleverde koker en eventueel etui. De EpiPen is gevoelig voor licht en lucht.
 • De EpiPen bij voorkeur op kamertemperatuur bewaren, zeker niet in extreem koude of warmte.
 • Er zijn twee types van de EpiPen. EpiPen Junior 0.15 mg voor kinderen tussen de 10 – 25 kilogram en een EpiPen 0.30 mg voor personen boven 25 kilogram. Wees hier alert op.
 • De EpiPen is voor eenmalig gebruik. Zodra de pen is gebruikt, moet de EpiPen vervangen worden Bij gebruik van EpiPen altijd 112 bellen. De adrenaline in de EpiPen werkt ongeveer 20-30 minuten. Uw kind kan misschien een tweede EpiPen nodig hebben. Het ambulancepersoneel kan dan beslissen of een tweede EpiPen toegediend moet worden. Om deze reden ontvangt u van de arts een recept voor meerdere EpiPennen.

Tijdens het consult op de polikliniek oefent u samen met de arts met een EpiPen Trainer. Dit is een oefenpen die geen naald en geen adrenaline bevat. Eventueel kunt u de trainer ook bestellen via www.epipen.nl. Hiermee kunt u instructie geven aan bijvoorbeeld grootouders, leerkrachten, groepsleiders, sportclubs of zelf oefenen.

Vliegen
Luchtvaartmaatschappijen eisen vaak een verklaring van de arts voor het meenemen van een EpiPen tijdens de vlucht. Controleer ruim voor vertrek wat de regels van de luchtvaartmaatschappij zijn. De kinderarts kan zo nodig een douaneverklaring voor u regelen.

Meer informatie en vragen
De stichting het Nederlands Anafylaxis Netwerk (het kennis en informatiecentrum voor de omgang met de kans op ernstige allergische reacties door onder andere voedselallergie) kan u hierin ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een handleiding waarin beschreven is hoe u de school- of werkomgeving kunt informeren.

Bekijk de folder voor afbeeldingen bij de instructie.

Voor een goede instructie kunt u ook het instructiefilmpje bekijken op:

Inlichtingen

Stichting het Nederlands Anafylaxis Netwerk
Oranjelaan 91, 3311 DJ Dordrecht
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Tel: 078-6390356 of e-mail [email protected]

Websites
 • Schoolenenergie.nl
 • Anafylaxis.nl
 • Ernstigeallergie.nl
 • Epipen.nl

Specialismen & afdelingen