I-131 schildkliertherapie is een behandeling met radioactief Jodium. Radioactief Jodium ‘bestraalt’ de schildklier van binnen uit. De stralingsdosis op de rest van uw lichaam is erg laag. Het kan enige weken tot maanden duren voor het resultaat van de behandeling merkbaar wordt.

Een behandeling met radioactief Jodium kan om verschillende redenen worden toegepast:

 • bij patiënten met een te snel werkende schildklier om de functie van deze te verminderen
 • bij patiënten met een te grote schildklier, om deze kleiner te maken.

Voorbereiding
Voor de behandeling dient u 4 uur nuchter te zijn.

Medicatie
Onderstaande medicatie dient u vanaf 5 dagen vóór en tot 3 dagen ná de behandeling te staken:

 • Thyreostatica (b.v. Methimazol, Strumazol, Basolest en PTU)
 • Thyroxine (b.v. Thyrax)

Gebruikt u alleen Thyroxine, dan dient u deze 4 weken te staken.

 • Tevens dient u Jodiumhoudende medicamenten (b.v. hoestdrank, stophoest, vitamine (D) tabletten, Amiodoron of andere homeopathische tabletten waar Jodium in zit, visolie en henna) te staken. Na inname van de capsule mag u deze medicamenten weer gebruiken. Na inname van de capsule moet u wel nog 1 uur nuchter blijven.
 • Bij gebruik van kelptabletten dient u deze 6 weken voor het onderzoek te staken.
 • Wanneer u in de afgelopen drie maanden een onderzoek met Jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen ondergaan heeft of de afgelopen drie tot zes maanden Amiodoron heeft gebruikt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

De hierboven genoemde middelen blokkeren de opname van het door ons toegediende Jodium. Overige medicatie kunt u gewoon innemen.

Zwangerschapstest
Bij vrouwen in de reproductieve fase (tot ± 45 jaar) wordt vóór de behandeling een zwangerschapstest verricht. U heeft hiervoor zo nodig een laboratoriumformulier meegekregen. Mocht u geen formulier hebben gekregen, neemt u dan vóór de behandeling contact op met het secretariaat van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Deze test moet op de dag van de behandeling (minimaal 1,5 uur voor de behandeling) gedaan worden bij de polikliniek bloedafname.

De behandeling
U heeft voorafgaand aan de behandeling al uitleg en instructie gekregen over de behandeling. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze nog stellen. Daarna krijgt u de capsule met radioactief Jodium. Dit is een kleine capsule, zoals u ze misschien kent van andere geneesmiddelen. U slikt de capsule in zijn geheel door met een beetje water. Na de toediening kunt u gewoon naar huis, maar dient u nog 1 uur nuchter blijven. De rest van de dag en de volgende dag wordt u geadviseerd om veel te drinken, ongeveer 1,5 liter per dag.

Resultaat
Het resultaat van de behandeling merkt u pas na een aantal weken tot maanden. Uw behandelend specialist controleert het effect als u weer op het spreekuur komt, meestal na ongeveer 4 tot 6 weken. Maakt u zo nodig hiervoor zelf een afspraak.

Bijwerkingen
Bijwerkingen van een behandeling met radioactief Jodium zijn zeldzaam en gaan meestal vanzelf weer over.

 • De behandeling kan in de eerste 1 tot 2 weken een lichte ontstekingsreactie in de schildklier veroorzaken met klachten van een gevoelige schildklier, keelpijn en slikklachten. Tevens kan drukgevoeligheid van de hals ontstaan.
 • Zeer zelden treedt een toename van “hyper”klachten op door een plotselinge uitstoot van schildklierhormonen in het bloed. U merkt dit onder andere aan het optreden van hartkloppingen of een onrustig gevoel. Dit komt gelukkig heel weinig voor en geneest veelal spontaan.
 • Soms kan na verloop van tijd de productie van schildklierhormoon snel afnemen. Dat geeft aanleiding tot vermoeidheid, koud gevoel, vertraagde stoelgang of de neiging om vocht vast te houden. Deze klachten kunnen ook op langere termijn optreden (vanaf zes maanden na behandeling).

Indien de klachten aanhouden of als u na de behandeling verschijnselen merkt waarover u zich zorgen maakt, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw behandelend arts / internist. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele risico’s van het radioactief Jodium voor uw lichaam op langere termijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de mensen in uw omgeving.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Uw verzekeringspas
 • Uw medicatielijst

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 72 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Specialismen & afdelingen