Een ganglion is een omkapselde holte die gevuld is met geelachtige glijstof. Het ganglion ontstaat vanuit het gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt het meeste voor aan de pols, meestal aan de rugzijde, soms aan de binnenkant van de pols.

Wat zijn de behandelmogelijkheden?
Bij klachten wordt behandeling overwogen. Het ganglion kan worden leeggezogen, waarna een corticosteroïdpreparaat met verdovingsvloeistof of een ander preparaat wordt ingespoten om de holte te laten verkleven. Bij deze behandeling wordt het ganglion dus aangeprikt (punctie). Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt, bestaat de keuze tussen een tweede punctie of een operatie.

Het ganglion kan ook door middel van een operatie verwijderd worden. Als u hart- of longklachten hebt dan wel medicijnen gebruikt (met name bloedverdunners), moet u dit voor de operatie melden. De ingreep wordt uitgevoerd op de poliklinische operatiekamer en kan geschieden onder plaatselijke verdoving. Via een kleine snee wordt de zwelling meestal gemakkelijk verwijderd. Het kan voorkomen dat het verwijderde ganglion wordt onderzocht door de patholoog.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van het risico op complicaties. De kans op een nabloeding of wondinfectie is gering. Als dit wel geval is, moet u contact opnemen met het ziekenhuis en vragen naar het secretariaat Chirurgie. Er bestaat een kans dat u later opnieuw last krijgt van een ganglion.

Na de behandeling
Na ongeveer een half uur kunt u naar huis. U heeft dan een verband om uw pols. De arts vertelt u over de nazorg. Het wondgebied is enigszins gevoelig. Met u wordt een afspraak gemaakt voor verwijdering van de hechtingen. Als het ganglion onderzocht is, krijgt u hiervan de uitslag bij de nacontrole.

Tot slot
Heeft u nog vragen of bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Specialismen & afdelingen