NAH is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt. Deze schade kan zowel van binnenuit, als van buitenaf veroorzaakt worden. Oorzaken die van binnenuit komen, zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor of een ziekte, zoals hersen(vlies)ontsteking. Oorzaken van buitenaf noemen we traumatisch hersenletsel en kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een verkeersongeluk.

Het doel van het programma is dat u in uw dagelijks leven beter kunt functioneren ondanks de gevolgen van NAH, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Geen mens is hetzelfde en de beperkingen zijn voor iedereen met een hersenbeschadiging anders.

Behandeling
Tijdens de behandeling werkt u samen met het revalidatieteam dat bestaat uit een revalidatiearts, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist. U stelt samen met het revalidatieteam het doel van uw revalidatie vast en het team ondersteunt u en uw naasten ook om de gevolgen van het hersenletsel te verwerken. Het revalidatieteam werkt onderling nauw samen.

Het behandelprogramma bestaat uit individuele behandelingen aangevuld met groepsmodules.

  1. Individueel
    Tijdens de eerste afspraak bij de revalidatiearts wordt bepaald bij welke therapeuten u een intake krijgt. Na het inventariseren van uw hulpvragen wordt er een behandelplan opgesteld. De behandelaren hebben regelmatig onderling overleg om uw revalidatie zo optimaal mogelijk en op maat vorm te geven en waar nodig bij te stellen.
  2. Groepsmodules
    Er worden verschillende groepsmodules aangeboden zowel voor uzelf als voor uw naasten (partner, kinderen, goede vrienden, mantelzorgers).

Aan de hand van de gegevens uit de diverse intakegesprekken, uw hulpvraag en uw revalidatiefase kunnen u en/of uw naasten in overleg ingepland worden voor de volgende groepsmodules:

Voorlichting
Dit is een eenmalige algemene voorlichting, bedoeld voor revalidanten met NAH en hun naasten. Tijdens de voorlichtings-bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
de anatomie en de functies van de hersenen, soorten letsel, de risicofactoren en de mogelijke gevolgen op dit gebied.

Er zal uitgelegd worden wat de behandelmogelijkheden binnen de revalidatie zijn.

Fit-stroke
Dit is een groepstraining in circuit-vorm waarbij u op een leuke en stimulerende wijze werkt aan de verbetering van de balans, het lopen en de conditie.

Arbeidsmodule
U krijgt onder andere informatie over de wet en regelgeving rondom re-integratie en wat de rol van u en uw leidinggevende is. Er wordt geadviseerd hoe u kunt re-integreren.

Praktische informatie

Aanmelding
Wanneer u zich aan wilt melden voor het behandelprogramma niet aangeboren hersenletsel, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of neuroloog. Nadat u een afspraak heeft gemaakt bij de revalidatiearts via het secretariaat van de Polikliniek Revalidatie, bespreekt de revalidatiearts uw medische gegevens en kunt u in aanmerking komen voor het behandelprogramma NAH.

Rooster en roosterwijzigingen
Elke week ontvangt u via mail of per post het rooster voor de komende week. In dit rooster staan al uw afspraken met de behandelaren en de revalidatiearts. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Melden
Als u een afspraak heeft bij de revalidatiearts, dan meldt u zich bij aankomst bij het secretariaat. U hoeft zich niet te melden als u een afspraak heeft met een behandelaar. U kunt dan gewoon plaats nemen in de wachtkamer waar de behandelaar u ophaalt.

Afmelden
Wij gaan ervan uit dat u gedurende het programma bij iedere afspraak aanwezig bent. Geef uw afwezigheid – bijvoorbeeld tijdens vakanties – twee weken van tevoren door aan het secretariaat.

Als u een keer onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, is het van belang om dit tijdig te melden, minimaal 24 uur van tevoren. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat van de polikliniek revalidatie via nummer 020-7557144.

Stopzetten behandeling
Als u twee keer, zonder af te melden, niet op een afspraak verschenen bent, zijn wij genoodzaakt uw behandeling voorlopig stop te zetten. Voordat u de behandeling weer voort kunt zetten, verzoeken wij u dan eerst een (telefonische) afspraak te maken bij de revalidatiearts.

Niet tevreden? Laat het ons weten.
De afdeling revalidatie wil u díe behandeling en ondersteuning bieden die u wenst. Waar nodig zullen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling of over diensten en voorzieningen. In de folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten!’ leest u meer over het indienen van een klacht of een signaal. Deze folder is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling revalidatie en op www.reade.nl

Specialismen & afdelingen