Aansprakelijkheid

Ziekenhuis Amstelland besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Ziekenhuis Amstelland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Links

Ziekenhuis Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, voor de privacybescherming op deze websites of voor diensten die hierop worden aangeboden. Ziekenhuis Amstelland behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrecht

Ziekenhuis Amstelland heeft het auteursrecht op teksten, afbeeldingen, filmpjes en grafische elementen van deze website. Deze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Ziekenhuis Amstelland.

Uw gegevens

De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt.

De website van Ziekenhuis Amstelland bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens anderszins bekend bij Ziekenhuis Amstelland.

Medisch advies

Deze site geeft geen medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.

Wachttijden

Aan de indicatie van wachttijden op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoekersstatistieken

Als u de website van Ziekenhuis Amstelland bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Ook deelname aan de patienttevredenheidsenquete via de website kan niet tot uw persoonsgegevens herleid worden.
Ziekenhuis Amstelland is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Ziekenhuis Amstelland maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te analyseren.