Hoesten is een vervelende klacht. Het kan vele oorzaken hebben. Op de Polikliniek Longziekten onderzoeken de artsen of er een longziekte aan ten grondslag ligt.

Met behulp van uitgebreid longfunctieonderzoek (spirometrie met Salbutamol / Ipratropium, histamineprovocatietest) wordt gekeken naar astma en COPD/longemfyseem. De arts maakt een röntgenfoto van hart en longen. Soms is een CT-scan en/of bronchoscopie nodig. Als de oorzaak in het keel-, neus- of oorgebied (KNO) of in de maag ligt verwijzen de artsen u zo nodig door naar de KNO-arts of naar de Maag-, Darm-, Leverarts (MDL).

Specialismen & afdelingen