Kankercellen kunnen tegenwoordig steeds gerichter worden aangevallen met medicijnen. De behandeling met medicijnen gebeurt soms met tabletten maar meestal met infusen en injecties. Deze infusen en injecties worden in de ziekenhuisapotheek klaar gemaakt onder speciale voorzorgen. Ook is de ziekenhuisapotheek verantwoordelijk voor het bewaken van mogelijke interacties met andere medicatie die u als patiënt al gebruikt (ook thuismedicatie).

Het meest bekende middel in de strijd tegen kanker is chemotherapie. Op de pagina Chemotherapie vindt u meer informatie over de behandeling in Ziekenhuis Amstelland.
Onder chemotherapie vallen alle medicijnen die toegepast worden bij de behandeling van kanker waarbij de werking is gebaseerd op het doden van kankercellen of het remmen van de celdeling.

Naast de traditionele chemotherapie komen er steeds meer nieuwe groepen medicijnen beschikbaar met een ander mechanisme, zoals monoklonale antilichamen en angiogeneseremmers.

SIB op maat

SIB op maat is een website met patiënteninformatie over bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden ter behandeling van kanker. Alle geregistreerde medicijnen zijn hierin opgenomen. Wordt een combinatie van medicijnen ingezet als behandeling, dan kunt u al deze medicijnen aanklikken waardoor de bijwerkingen worden gecombineerd. Elke bijwerking is voorzien van adviezen voor de patiënt.

Specialismen & afdelingen