Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

De stellatumblokkade is een behandeling waarbij een ontstekingsremmend middel wordt ingespoten in de hals, ter hoogte van een zenuwknoop (= een plaats waar meerdere zenuwen bij elkaar komen). Het doel hiervan is vermindering van de pijn. De behandeling wordt toegepast bij zenuwpijn in de onderkaak, nek, schouder, borst en/of arm en soms bij een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) van de arm.

Het woord ‘stellatum’ is de medische term die verwijst naar de zenuwknoop in de hals. ‘Blokkade’ geeft aan dat de pijn als het ware ‘geblokkeerd’ wordt.

Belangrijk om te melden
Neemt u altijd (voor uw volgende behandeling) contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

 • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen
  De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
 • Een (mogelijke) zwangerschap
  Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
 • Suikerziekte
 • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

De dag van de behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamers, locatie C 43. Vanaf de hoofdingang volgt u rechts de gele route (31 t/m 50). U meldt zich op tijd bij de balie van het Behandelcentrum. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een eventuele begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Rekent u op een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer één uur. Uw begeleider kan tijdens uw behandeling gebruikmaken van het restaurant in de hal.

De behandeling
U gaat op uw rug op een smalle tafel liggen. De huid van de hals wordt verdoofd. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Ter controle van de positie van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens spuit de pijnspecialist een verdovingsmiddel en een vaatverwijdend medicijn in. Indien de behandeling goed effect heeft, maar de klachten op een bepaald moment recidiveren, kan de behandeling herhaald worden. Ook kan het dan zinvol zijn de zenuwknoop langduriger uit te schakelen door middel van warmte. Hierbij worden er, na het plaatsen van de naald in de juiste positie, teststroompjes door de punt van de naald gezonden. U moet dan aangeven wanneer u iets voelt. Tijdens de behandeling kan u worden gevraagd de pijnspecialist na te praten, dit is een extra controle van het functioneren van de stembanden.

De behandeling duurt ongeveer
10 tot 20 minuten. Na de behandeling wordt u naar de pijnafdeling gebracht. Daar blijft u nog ongeveer een uur onder controle van de verpleegkundige.

Complicaties/bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een stellatumblokkade optreden:

 • Na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wazig zien en het ooglid kan wat afhangen. Dit is van tijdelijke aard en duurt meestal een dag.
 • Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
 • Bij het prikken kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong ontstaat. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze complicatie. Bij een grotere klaplong is soms een ziekenhuisopname nodig om de klaplong goed te kunnen behandelen.
 • Zeer zeldzaam is een tijdelijke verlamming van de stembanden. Dit hersteld zich over het algemeen na enige tijd.

Naar huis
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis
Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens de bijsluiter).

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijngeneeskunde (020 – 755 7010).

Specialismen & afdelingen