De belangrijkste functie van uw longen is het lichaam voorzien van zuurstof en het verwijderen van koolzuurgas. Soms zijn deze functies (tijdelijk) verstoord. Uw arts kan dit op verschillende manieren laten onderzoeken.

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek meet hoe snel de longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed. Bij deze test wordt u gevraagd, nadat u volledig heeft uitgeblazen, een diepe ademteug te nemen en de adem 10 seconden vast te houden. Vervolgens blaast u weer uit in het apparaat. Tijdens het onderzoek vertelt de longfunctieanalist u stap voor stap wat er gaat gebeuren en wat hij/zij van u verwacht.

Voorbereiding op het onderzoek

 • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
 • U mag twee uur voor de test niet roken.
 • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Komt u daarom op tijd, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte.
 • Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar wordt soms wel als belastend ervaren. Ziet u ergens tegen op of ervaart u tijdens het onderzoek pijn of ongemak, geeft u dit dan aan bij de longfunctieanalist die het onderzoek uitvoert. De longfunctieanalist zal u tijdens het onderzoek begeleiden en goed coachen om zo eruit te halen wat voor u maximaal is.
 • Diffusie wordt vaak in combinatie met een ander onderzoek aangevraagd. Dat andere onderzoek bepaalt of u de medicatie wel of niet moet stoppen. Lees daarom de folder daarvan ook goed door.

Wanneer krijgt u geen longfunctieonderzoek?
Er zijn bepaalde situaties waarin het verstandiger is om een longfunctieonderzoek niet te laten plaatsvinden. Deze situaties worden contra-indicaties genoemd.

 • Als op die dag een bronchoscopie is uitgevoerd.
 • Bij een operatie (geen longfunctieonderzoek tot vijf dagen na een operatie).
 • Binnen één week na een staaroperatie.
 • Bij een klaplong: binnen 14 dagen nadat een klaplong is behandeld.
 • Bij een longembolie (een bloedstolsel sluit een bloedvat in de longen af).
 • Bij een coronair ischemie (hartziekte die het gevolg is van verminderde doorbloeding van het hart).
 • Bij een recent hersen- of hartinfarct.
 • Bij een aneurysma (plaatselijke verwijding in een deel van het vaatstelsel).

Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dit prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek.

Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding hebt.

De uitslag
De uitslag van uw onderzoek krijgt u van de specialist. U krijgt een afspraak voor dit gesprek. De specialist bespreekt met u het vervolg.

Waar meldt u zich?
De afdeling Longfunctie bevindt zich bij de polikliniek Longziekten (B25). U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Longziekten.

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag nog wat specifiekere informatie, neemt u dan contact op met de polikliniek Longziekten via 020-755 7031.

Specialismen & afdelingen