Een myocardscintigrafie is een hartonderzoek, waarbij informatie wordt verkregen over de doorbloeding van de hartspier. Dit onderzoek vindt op twee verschillende dagen plaats. Op dag 1 vindt het rustonderzoek plaats en op dag 2 het inspanningsonderzoek met behulp van adenosine, dobutamine of een fietstest.

De voorbereiding
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u op beide dagen een boterham (met bij voorkeur vettig beleg) meeneemt.

Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Inspanningsonderzoek (dag 1)
Het is belangrijk dat u 24 uur vóór het onderzoek geen voedingsmiddelen gebruikt waar cafeïne in zit. Dit betekent geen thee, (cafeïne vrije-)koffie, chocolade(-melk), cola, banaan en overige producten die cafeïne bevatten. Cafeïne kan het onderzoek nadelig beïnvloeden.

Op de dag van dit onderzoek mag u ’s morgens een licht ontbijt nemen. Dit ontbijt kan bestaan uit twee beschuiten of één boterham met beleg, daar kunt u vruchtensap of melk bij drinken. U hoeft dus niet nuchter te zijn. Medicatie die u wel mag gebruiken, kunt u gewoon innemen.

Medicatie
Voor dit onderzoek kan het nodig zijn dat u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen. In onderstaand schema kunt u lezen welke medicijnen u moet stoppen en hoe lang.

Bij gebruik van Viagra dient u deze een dag vóór het onderzoek te staken.

Rustonderzoek (dag 2)
Op de dag van dit onderzoek dient u minimaal vier uur nuchter te zijn. U mag wel water drinken en uw medicijnen innemen.

Indien uw afspraak later op de ochtend staat gepland, kunt u tot vier uur vóór aanvang een licht ontbijt nemen. Dit ontbijt kan bestaan uit twee beschuiten of één boterham met beleg, daar kunt u vruchtensap of melk bij drinken.

Belangrijk: wanneer u diabetes heeft, kunt u een licht ontbijt nemen. U hoeft dan niet nuchter te blijven.

Medicatie
Voor het rustonderzoek hoeft u geen medicijnen te stoppen.

Het onderzoek
Het onderzoek is verdeeld over twee dagen. Op dag 1 heeft u het inspanningsonderzoek en op dag 2 het rustonderzoek.

Inspanningsonderzoek (dag 1)

 • Voor de inspanningstest moet u het bovenlichaam ontbloten en wordt u aangesloten op een ECG (hartfilmpje), een bloeddrukmeter en krijgt u een infuus.
 • De fietsbelasting wordt elke minuut zwaarder totdat uw maximale inspanning is bereikt. Op het moment van maximale inspanning krijg u via het infuus een licht radioactieve vloeistof toegediend, hier merkt u verder niks van. Na toediening van de radioactieve vloeistof moet u nog een minuut doorfietsen. Wanneer u niet in staat bent een goede inspanning op de fiets te leveren, kan de inspanning (deels) worden gedaan met behulp van een medicijn.
 • Na de inspanningstest duurt het ongeveer 45 tot 60 minuten voordat de opnamen gemaakt worden. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat.

In  de  tussentijd kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

 • Voor het onderzoek is het van belang dat u in de tussentijd een boterham eet en hierbij veel drinkt. Koffie, thee en warme chocolademelk wordt u aangeboden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U dient zelf een boterham van thuis mee te nemen.
 • Voor het maken van de opnamen moet u het bovenlichaam weer ontbloten, u wordt weer aangesloten aan een ECG. U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug met de armen omhoog op een onderzoeksbed. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Rustonderzoek (dag 2)

 • U krijgt een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof.
 • Na de toediening kunt u weer plaatsnemen in de wachtkamer. Het is weer belangrijk dat u in de tussentijd een boterham eet en hierbij veel drinkt. Neemt u weer een boterham mee.
 • De wachttijd is ongeveer 45 tot 60 minuten. Na deze tijd wordt het onderzoek hervat en zullen de opnamen gemaakt worden, dit is hetzelfde als op de dag van het inspanningsonderzoek.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Uw verzekeringspas
 • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.