Een octreotidenscan (of somatostatinescan) is een onderzoek van het gehele lichaam. Daarbij wordt gekeken  naar processen die zijn opgebouwd uit cellen die voldoende somatostatine-receptoren bezitten.

De voorbereiding
U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken. Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Medicatie
Voor dit onderzoek kan het nodig zijn dat u bepaalde medicijnen tijdelijk moet stoppen. In onderstaand schema kunt u lezen welke medicijnen u moet stoppen en hoe lang.

Medicatie die u moet stoppen, kunt u weer innemen nadat de laatste scan is gemaakt.

Het onderzoek
Het onderzoek is verdeeld over drie dagen.

  • Op dag 1 van het onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening van deze vloeistof. Na de toediening kunt u de afdeling Nucleaire Geneeskunde verlaten en naar huis gaan. In de tussentijd kunt u gewoon alles eten en is het belangrijk dat u extra drinkt (ongeveer 1 liter). Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
  • Op dag 2 (24 uur na de toediening) worden opnamen gemaakt van uw hele lichaam. U ligt tijdens het maken van de opnamen op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen. Tevens worden aanvullende 3D opnamen gemaakt. Er worden dan opnamen gemaakt terwijl de gammacamera om u heen draait.Aansluitend zal een CT scan met een lage stralenbelasting gemaakt worden. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.
  • Op dag 3 (48 uur na de toediening) worden weer dezelfde opnamen gemaakt. Dit deel van het onderzoek zal ook ongeveer 60 tot 90 minuten duren.

De radioactieve stof wordt door de darmen uitgescheiden, dit kan zichtbaar zijn op de opnamen. Indien nodig, krijgt u een laxeermiddel van ons mee.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen vijf dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Specialismen & afdelingen