De officiële naam voor diabetes of suikerziekte is diabetes mellitus. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, die iedereen kan overkomen. Sommige mensen hebben wel meer kans om het te krijgen dan anderen.

Er zijn verschillende typen diabetes. Er wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt tussen: Diabetes type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes.

In Ziekenhuis Amstelland worden patiënten met diabetes behandeld op de Diabetes polikliniek. Hier worden zowel patiënten met diabetes type I, diabetes type II en zwangerschapsdiabetes begeleid, als ook patiënten met (tijdelijk) ontregelde glucosewaarden, door bijvoorbeeld een medische oorzaak.

Diabetes type 1

Bij type 1 is er een absoluut insuline tekort in het lichaam. Dit moet altijd behandeld worden met insuline. Meestal ontstaat type 1 bij kinderen.

Diabetes type 2

Bij diabetes type 2 is er een relatief tekort aan insuline; cellen zijn ongevoelig voor insuline. Dit wordt behandeld met leefstijladviezen, tabletten en later mogelijk met insuline.

Zwangerschapsdiabetes

Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Veelal ontstaat zwangerschapsdiabetes tussen de 24e en 28e zwangerschapsweek. Ook bij deze vorm van diabetes is de behoefte aan insuline gestegen, net zoals bij diabetes type 2. Meestal hebt u hierbij geen klachten, maar het is wel belangrijk de bloedsuikerspiegels zo normaal mogelijk te houden. U hebt een grotere kans op zwangerschapsdiabetes als er in uw familie diabetes voorkomt, als uw eerdere kinderen een hoog geboortegewicht hadden, wanneer u bij een vorige zwangerschap zwangerschapsdiabetes had en wanneer een van uw kinderen al voor de geboorte is overleden. De kans op zwangerschapsdiabetes is ook groter als u overgewicht heeft. Als na de zwangerschap de behoefte aan insuline weer afneemt kan deze vorm van diabetes weer verdwijnen. Wel bestaat de kans dat u op latere leeftijd alsnog diabetes type 2 krijgt.

Behandeling

Op dit moment is diabetes mellitus helaas niet te genezen, maar het is wel te behandelen. De behandeling is erop gericht uw bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden. Op die manier kunt u allerlei bijkomende complicaties van diabetes zoveel mogelijk voorkomen. De behandeling kan bestaan uit tabletten, insulinetherapie, voedingsadvies, zelfcontrole of een combinatie van deze behandelingen.

Gezonde voeding

Gezonde voeding, aangepast op uw persoonlijke omstandigheden, neemt een belangrijke plaats in binnen de behandeling. De diabetesverpleegkundige bespreekt dit met u. Ook wordt u zo nodig verwezen naar een diëtist voor een advies op maat.

Tabletten en/of insulinetherapie

Naast voedingsadvies kan de behandeling bestaan uit het gebruik van tabletten en/of insulinetherapie. Het tegengaan van overgewicht door beweging en gezonde voeding kan insulinetherapie uitstellen.

Zelfcontrole en zelfzorg

Belangrijk is dat u uw ziektebeeld en de behandelingsmogelijkheden goed leert kennen. Door zelf uw bloedglucose te controleren en te leren waarvan uw bloedglucose stijgt en daalt, kunt u zelf actie ondernemen. Het draait dus om zelfcontrole en zelfzorg! Afhankelijk van uw behandeling bepaalt de zorgverzekeraar de vergoeding van de diabeteshulpmaterialen.

Specialismen & afdelingen