Patiënten met een ziekte die zich verspreidt via druppels die met het blote oog niet te zien zijn (bijvoorbeeld door hoesten of niezen), worden volgens ‘druppelisolatie’ verpleegd. Besmetting vindt plaats als iemand anders de druppels inademt. Patiënten worden volgens isolatieregels verpleegd om besmetting van anderen te voorkomen.

Isolatiemaatregelen

 • Om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden naar andere patiënten in het ziekenhuis worden er bij u aërogene isolatiemaatregelen getroffen.
 • Zorgmedewerkers dragen een mondneusmasker.
 • Bij aërogene isolatie wordt u op een eenpersoonskamer met sluis verpleegd.
 • U mag alleen de kamer verlaten voor onderzoeken op de behandelkamer of op andere afdelingen als daartoe medische redenen zijn. Alleen de arts mag hiervoor toestemming geven.
 • De deur moet gesloten blijven.
 • Aan de buitenkant van de deur wordt een isolatiekaart opgehangen waarop het type van isolatie is aangegeven (in dit geval ‘aërogene isolatie’).

Kleding, linnen- en serviesgoed
Op de isolatiekamer draagt u uw eigen kleding, die thuis op 60°C kan worden gewassen. Voor linnengoed en serviesgoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen.

Vervoer binnen het ziekenhuis

 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling moet, wordt de afdeling waar u heen gaat vooraf gewaarschuwd.
 • De afspraak wordt zoveel mogelijk aan het einde van de dag gepland.
 • U krijgt tijdens het vervoer een mondneusmasker voor, om verspreiding van de bacterie tijdens het vervoer te voorkomen.
 • De ontvangende afdeling neemt dezelfde isolatiemaatregelen als de verpleegafdeling.

Bezoek
Voor uw bezoekers geldt het volgende:

 • Eerst melden bij de verpleging, die de isolatieregels nog eens uitlegt.
 • Bij het betreden van de isolatiekamer wordt een mond/neusmasker opgezet (deze wordt door de verpleging gegeven).
 • Als een bezoeker in de zorg werkzaam is, wordt hij/zij verzocht de eventueel aanvullende instructies van de verpleegkundige te volgen.
 • Bij het verlaten van de kamer wordt het mondneusmasker afgezet en meteen weggegooid waarna de handen met handalcohol worden ingewreven.
 • Uw bezoekers worden verzocht om niet naar andere vertrekken van het ziekenhuis te gaan.
 • Als uw bezoek ook een andere patiënt gaat bezoeken die in het ziekenhuis ligt, moeten zij eerst deze patiënt bezoeken voordat zij naar u toe komen.
 • Bezoek van kinderen wordt niet aangeraden, dit kan alleen na overleg met de verpleegkundige.

Als bezoekers de regels naleven, hoeven zij zich geen zorgen te maken over besmetting.

Polikliniek bezoek
Als u weer naar huis gaat en de infectie nog bij u draagt, is het belangrijk om tijdens het controlebezoek op de polikliniek een mondneusmasker te dragen.

Als u nog vragen heeft, kunt u daarvoor terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.