Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Tijdens deze ingreep worden de oorschelpen in een nieuwe positie gebracht en zo nodig van vorm veranderd, zodat ze dichterbij het hoofd komen te staan.

De operatie kan vanaf de leeftijd van vijf jaar plaatsvinden, omdat de oorschelp op deze leeftijd de volwassen grootte bijna bereikt heeft. Zo kan voorkomen worden dat uw kind geplaagd wordt met de stand van zijn of haar oorschelp.

Vóór de operatie
Samen met uw KNO-arts zult u tijdens het polikliniekbezoek de gang van zaken rond de oorschelpcorrectie en de te verwachten verbetering bespreken. De informatie kunt u thuis nog eens rustig nalezen in deze folder. Omdat het om een plastische operatie gaat moet u van tevoren goedkeuring bij uw verzekering aanvragen.

De operatie
De ingreep vindt plaats in een opname van een dag. Bij kinderen zal gekozen worden voor algehele narcose. Bij volwassenen kan zowel in algehele narcose als in plaatselijk verdoving in combinatie met een licht rustgevend middel geopereerd worden. De operatie begint met een huidsnede achter de oorschelp. Daarna wordt het kraakbeen van de oorschelp geschaafd en in de gewenste stand gevormd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van niet oplosbare hechtingen. Tenslotte wordt de huid achter de oorschelp gesloten  met oplosbare hechtingen of met huidlijm. De gehele procedure neemt één tot twee uur in beslag.

Na de operatie
De geopereerde oorschelp wordt gedurende enkele dagen verbonden. Hierna wordt de “tulband” verwijderd en kan geadviseerd worden om gedurende enige tijd een strakke haarband te dragen.

Na de ingreep is de oorschelp wat pijnlijk, met name bij aanraking zoals met telefoneren of slapen op de zij. Als de pijn toeneemt of er treedt koorts op is het verstandig  contact op te nemen met uw behandeld arts.
De oorschelp zier er aanvankelijk verkleurd en gezwollen uit. Nadat het litteken achter de oorschelp goed geheeld is, blijft een smal wit streepje zichtbaar. Kinderen gaan meestal na een week weer naar school. Volwassenen kunnen in het algemeen na enkele dagen weer gaan werken. Het haar mag vier dagen na de operatie weer gewassen worden. Het is verstandig de eerste weken na de operatie geen zware lichamelijke arbeid te verrichten.

Risico’s
Iedere chirurgische ingreep heeft een zeker risico. De risico’s verbonden aan een oorschelpcorrectie zijn echter klein. Toch kan bijvoorbeeld bloeding, infectie, uitstoten van een hechting of slechte wondgenezing het uiteindelijke resultaat beïnvloeden.

Resultaat
Het resultaat van een oorschelpcorrectie is in het algemeen zowel vanuit cosmetisch als psychologisch oogpunt goed. Het is dan ook  een dankbare ingreep zowel voor de patiënt, de ouders als de operateur.

Realiseert u zich echter wel dat volledige symmetrie bij twee niet afstaande oorschelpen niet aanwezig is. Ook na correctie van afstaande oorschelpen is niet te verwachten dat het resultaat perfect symmetrisch zal zijn. De verbetering in de stand van de oorschelpen na de operatie, kan echter groot zijn.

Tenslotte
Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel niet om bij eventuele onduidelijkheden uw KNO-arts om verdere uitleg te vragen. Controleer of uw zorgverzekering deze ingreep vergoedt.

Specialismen & afdelingen