Bij een dobutamine stress echocardiogram, verkort ’stressecho’ genoemd, wordt door middel van geluidsgolven gekeken naar de wandbewegingen van de hartkamers. Dit gebeurt zowel in een rusttoestand als in een situatie dat het hart belast wordt. De belasting wordt verkregen door middel van toediening van het medicijn Dobutamine, hetgeen tot gevolg heeft dat er een versnelde hartslag ontstaat. Dit is vergelijkbaar met een zware lichamelijke inspanning.

Als er tijdens de situatie waarin belasting wordt nagebootst, zuurstoftekort optreedt in een bepaald gedeelte van het hart, dan zal dit zichtbaar worden in de vorm van een verminderde beweegbaarheid van dat gedeelte van de hartspier. Door de bewegende beelden tijdens rust en inspanning met elkaar te vergelijken, kan gezien worden welk gedeelte in het hart zuurstoftekort heeft bij inspanning en in welke mate dit optreedt.

Voorbereiding
Als u bètablokkers gebruikt als medicatie, dan moet u hiermee één dag voor het onderzoek stoppen. Bètablokkers zijn onder andere: Selokeen, Metroprolol, Lopresor, Tenormin, Atenolol, Sotacor, Sotalol, Bisobloc, Emcor, Bisoprolol, Inderal, Propanolol, Eucardic, Carvedilol.
Deze middelen zorgen er namelijk voor dat de hartslag onvoldoende stijgt na toediening van Dobutamine. Hierdoor wordt het onderzoek onbetrouwbaar.

Als u andere medicatie gebruikt, kunt u dit wel gewoon innemen. U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Dag van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de Polikliniek Cardiologie, route B26. Meldt u zich ongeveer 10 minuten eerder dan het onderzoek plaatsvindt, in verband met voorbereidingen door de functielaborant.

Het onderzoek
Er wordt een infuus ingebracht in een arm of hand. Via het infuus wordt Dobutamine ingebracht.
Er worden elektroden op de borst en armen aangebracht voor het maken van een hartfilmpje (elektrocardiogram, ECG).
Tijdens het maken van de echo zal om de 3 minuten de dosering Dobutamine opgehoogd worden waardoor u geleidelijk aan een snellere hartslag voelt. Dit gaat door totdat de maximale hartslag is bereikt.
Tijdens het onderzoek wordt af en toe de bloeddruk gemeten. U kunt klachten krijgen van pijn op de borst of benauwdheid. Als dit optreedt moet u dit aangeven, zodat wij hierop kunnen inspelen.  Duur
De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 1 uur. Hierna blijft u ongeveer 30 minuten op de polikliniek totdat het medicijn is uitgewerkt. Daarna kunt u naar huis.

Uitslag
Na afloop van het onderzoek worden de opgenomen beelden via een speciaal analysestation  beoordeeld. Hierdoor is het niet mogelijk de uitslag direct aan u mee te delen. Er wordt een afspraak gemaakt met uw cardioloog om met u de uitslag te bespreken.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Cardiologie, 020 – 755 7005.

Specialismen & afdelingen