Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Veelal ontstaat zwangerschapsdiabetes tussen de 24e en 28e zwangerschapsweek.

 Ook bij deze vorm van diabetes is de behoefte aan insuline gestegen, net zoals bij diabetes type 2. Meestal hebt u hierbij geen klachten, maar het is wel belangrijk de bloedsuikerspiegels zo normaal mogelijk te houden. U hebt een grotere kans op zwangerschapsdiabetes als er in uw familie diabetes voorkomt, als uw eerdere kinderen een hoog geboortegewicht hadden, wanneer u bij een vorige zwangerschap zwangerschapsdiabetes had en wanneer een van uw kinderen al voor de geboorte is overleden. De kans op zwangerschapsdiabetes is ook groter als u overgewicht heeft. Als na de zwangerschap de behoefte aan insuline weer afneemt kan deze vorm van diabetes weer verdwijnen. Wel bestaat de kans dat u op latere leeftijd alsnog diabetes type 2 krijgt.

De diabetesverpleegkundige leert de patiënten hun leefstijl aan te passen en flexibel maar verantwoord met hun ziekte om te gaan. Als ondanks aanpassingen in dieet er nog steeds te hoge bloedsuikerspiegels gemeten worden, zal de diabetesverpleegkundige insuline voorschrijven.

Kijk voor meer informatie over de diabetesverpleegkundige in Ziekenhuis Amstelland bij diabetesverpleegkundige.

 

Specialismen & afdelingen