Voor een goede (medische) behandeling bewaart Ziekenhuis Amstelland uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. De gegevens die hierin staan worden vertrouwelijk behandeld, volgens de regels die hiervoor gelden. De bewaartermijn voor het dossier is twintig jaar vanaf de laatste wijziging (vanaf 1 januari 2020).

 

Uitgangspunten

Hoewel het uw medische gegevens zijn, blijft het dossier eigendom van Ziekenhuis Amstelland. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel het recht om een kopie op te vragen of het dossier in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om het dossier aan te vullen of (een deel van) het dossier te laten vernietigen. Een groot deel van uw dossier en uitslagen kunt u vinden in MijnZHA.

Inzien van uw dossier

Alleen u, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Tenzij u toestemming geeft aan iemand anders. Als u uw medisch dossier wilt inzien, dan kunt u dit vragen aan uw behandelend arts. Het is dan noodzakelijk om een aparte afspraak te maken met de arts, die tijdens de afspraak direct vragen kan beantwoorden over uw dossier.

Kopie medisch dossier opvragen

Wilt u het gehele dossier ontvangen dan kunt u dit opvragen door het invullen en insturen van het aanvraagformulier. Deze vindt u via de link hieronder. Uw verzoek komt dan binnen bij zorgcontrol, die voor de afhandeling zorg zal dragen en met u contact opneemt. Het kan enige tijd duren voordat alle gegevens verzameld zijn. Houd rekening met drie weken.

  Als de kopie van het dossier gereed is ontvangt u een bericht per e-mail. Het ophalen dient door de aanvrager persoonlijk gedaan te worden. Deze moet zich dan legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wanneer een gemachtigde het dossier ophaalt, moet deze zichzelf legitimeren en een kopie legitimatiebewijs van de patiënt tonen.

  Heeft u vragen?

  • Over het indienen van een aanvraag
  • Over de aanvraag van uw dossier of röntgenfoto’s
  • Over spoed aanvragen

  Stuur dan een e-mail naar mijndossier@zha.nl.

  Toegang voor anderen

  U heeft altijd een eigen dossier nodig om MijnZHA te kunnen gebruiken, voor uzelf en voor een ander. Als u nog nooit in ons ziekenhuis bent geweest, wordt er geen dossier voor u aangemaakt. Als u gemachtigd bent tot iemands dossier dan vindt u in de MijnZHA omgeving ook deze gegevens.

  Na het inloggen kiest u voor wie u de omgeving wilt gebruiken. Na het inloggen volgt er een keuzescherm en kiest u voor het dossier. Als u via de website inlogt kiest u na het inloggen rechtsboven in de hoek voor de knop wisselen om naar het andere dossier te komen.

  Kinderen

  Voor toegang tot een dossier in geval van minderjarigheid hebben we de verschillende scenarios uitgeschreven onder de volgende link:

  Wilsonbekwaam

  Als er sprake is van wilsonbekwaamheid, dan heeft u een bewijs van wilsonbekwaamheid nodig (bij kinderen tussen de 12-18 jaar) of een beschikking (bij patiënten vanaf 18 jaar) nodig.

  Volwassenen

  Wanneer u toegang wilt tot het dossier van een andere volwassene dan uzelf, dan is er sprake van een aanvraag van gemachtigdentoegang.