Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Bij kinderen komen verkoudheden en daarbij passend gehoorverlies door slijm in het middenoor veel voor. Als dat te lang duurt en kinderen hebben er veel last van, kan er besloten worden tot het plaatsen van trommelvliesbuisjes in het trommelvlies. Dat is een veel voorkomende, korte ingreep, die plaatsvindt onder narcose. Dat betekent dat kinderen even in slaap worden gebracht.

Binnenkort zullen er bij uw kind één of twee trommelvliesbuisjes geplaatst worden.

De voorbereiding thuis
Probeer uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren. U kunt dit doen via de fimpjes of met de voorlichtingsboekjes van de Kinderdagverpleging.

Werking van het oor
Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij een dun vlies, het trommelvlies, dat nu ook gaat trillen. Het trommelvlies geeft deze trilling door aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie kleine botjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. Deze bevinden zich in de ruimte achter het trommelvlies, het zogenaamde middenoor. De geluidstrilling wordt door de stijgbeugel doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig, het slakkenhuis. De signalen die door het geluid in het slakkenhuis ontstaan, worden via een zenuw naar de hersenen doorgegeven. Wanneer de signalen tenslotte bij de hersenschors zijn aangekomen, dan horen we het geluid. Als er slijm in het middenoor aanwezig blijft (bijvoorbeeld na een verkoudheid of als de buis van Eustachius nog niet goed werkt) wordt het geluid gedempt en ontstaat er slechthorendheid, soms samen met oorontstekingen.

De operatie
In het trommelvlies wordt een gaatje geprikt. In dit gaatje wordt een klein buisje (3 mm) van kunststof geplaatst. Het overtollige slijm dat in het middenoor aanwezig is wordt tijdens de ingreep door het trommelvliesbuisje uit het oor gezogen. Het oor kan nu gaan genezen waardoor het op den duur weer normaal kan functioneren. Het trommelvliesbuisje voorkomt dat het gaatje in het trommelvlies dichtgroeit na doorprikken.

Narcose
U mag met uw kind mee de operatiekamer in tot hij of zij in slaap is. Het wordt met behulp van een narcosekapje in slaap gebracht; bij oudere kinderen gebeurt dit soms met een prikje in de hand of arm. De beslissing voor gebruik van een kapje of prikje wordt altijd door de anesthesist genomen. Als uw kind onder narcose is mag u even wachten in de hal. U bent dus niet bij de operatie zelf aanwezig. U wordt opgehaald als de ingreep klaar is en dan wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.

Na de operatie
Uw kind zal het eerste uur nog een beetje slaperig zijn waarna snel verbetering op zal treden. Uw kind heeft weinig pijn. Er kan nog wat bloed uit het oor komen. Hier hoeft u niet van te schrikken. Dit is kort na de operatie normaal.

Het ontslag
De verpleegkundige van de kinderdagverpleging beslist wanneer uw kind weer naar huis mag. De specialist komt niet langs voor ontslag.

De controle
De controle door de KNO-arts vindt plaats na ongeveer 8 weken. U moet hiervoor zelf telefonisch een afspraak maken bij de assistente.

Hoe lang blijven buisjes zitten?
Het buisje wordt, afhankelijk van het type buisje, door het trommelvlies na 3 tot 18 maanden vanzelf naar buiten toe afgestoten, waarna het trommelvlies uit zichzelf dichtgroeit. Soms is opnieuw plaatsen van buisjes nodig.

Schade door buisjes
Trommelvliesbuisjes zijn bedoeld om schade te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het oplopen van een spraak-taal-achterstand, een beschadiging door vele ontstekingen en het verzwakken van het trommelvlies. Tijdens de aanwezigheid van een buisje in het trommelvlies kunnen er middenoorontstekingen ontstaan. De klachten zijn echter veel minder dan bij een kind met een trommelvlies waar geen buisje in zit. Bovendien is de behandeling eenvoudiger; antibiotica zijn niet altijd nodig. In een enkel geval sluit het gaatje in het trommelvlies niet vanzelf.

NAZORG

Eten en drinken
Er zijn bij thuiskomst geen dieetbeperkingen. Geef uw kind echter ‘s avonds na de ingreep geen zware maaltijd omdat de darmfunctie nog op gang moet komen na de narcose.

School/crèche
Wanneer er geen problemen zijn kan uw kind de dag na de ingreep weer naar school/crèche. Laat uw kind echter de eerste dag niet alleen in het verkeer. Het concentratievermogen kan door de narcose verminderd zijn.

Douchen, in bad en zwemmen
U kunt uw kind gewoon onder de douche laten gaan; zet de douchekop niet op de oren. In bad gaan kan ook, maar niet met het hoofd onder water. Zorg ervoor dat er geen zeepwater, shampoo of andere middelen in de oren komen. Om dit te voorkomen kunt u watjes in de oren van uw kind doen, vetgemaakt met zuurvrije vaseline. Zo kunnen ook de haren gewassen worden. Na het plaatsen van buisjes mag in ieder geval een week niet gezwommen worden. Meestal geeft het daarna geen problemen. Over de noodzaak van oordopjes bij douchen en zwemmen kunt u overleggen met de KNO-arts.

Vliegreizen
Met buisjes in het trommelvlies kan er geen onderdruk ontstaan in het middenoor, zodat het kind geen oorpijn (meer) zal hebben bij vliegen. U hoeft voor een vliegreis dus geen voorzorgsmaatregelen te treffen.

COMPLICATIES

Bloeding
Door het plaatsen van de buisjes kan soms een gering bloedverlies uit het oor ontstaan. Dit is volledig onschuldig. De bloeding stopt vanzelf binnen twee dagen.

Loopoor
Wanneer uw kind een loopoor krijgt, is er een ontsteking van het middenoor. De pus kan gemakkelijk uit het oor lopen via het buisje, zodat er geen koorts of pijn zal optreden. Wanneer dit loopoor langer dan 3 à 4 dagen aanhoudt, moet u contact opnemen met de KNO-arts.

Koorts
Na het plaatsen van buisjes ontstaat eigenlijk nooit koorts. Mocht uw kind een temperatuur krijgen van meer dan 38 graden Celsius dan moet u contact opnemen met de KNO-arts.

Pijn
Keelpijn en oorpijn horen bij de ingreep. U mag hier (kinder)paracetamol voor geven, in de vorm van een zetpil passend bij het gewicht van uw kind.

Vragen en problemen
De Kinderdagverpleging is overdag bereikbaar via telefoonnummer 020 – 755 7116. ‘s Avonds en ‘s nachts kunt u het ziekenhuis bereiken via telefoonnummer 020 – 755 7000. Vraagt u dan naar de dienstdoende WAN-hoofd. Overdag kunt u ook contact opnemen met de polikliniek KNO.

Specialismen & afdelingen