Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis en wordt ook wel atriumfibrilleren genoemd. Bij een gezond hart volgen de hartslagen elkaar in regelmatig tempo op. Bij een hartslag trekken eerst de boezems van het hart samen om het bloed naar de kamers te verplaatsen. Daarna trekken de kamers samen om het bloed naar de longen of naar de rest van het lichaam te sturen. Het hart trekt samen door een elektrische prikkel. Als deze prikkel verkeerd, te langzaam of te snel door het hart loopt, dan ontstaat een ritmestoornis.

Bij boezemfibrilleren is er een heel snel en onregelmatig hartritme in de beide boezems. Hierbij bewegen vele elektrische impulsen zich snel en kriskras door elkaar. De elektrische prikkel in de boezems is meer een chaotische trilling. Hierdoor trekken de boezems niet meer echt samen. De zenuwknoop tussen boezem en kamer laat een deel van de prikkels door naar de kamers. Die trekken daardoor te snel en onregelmatig samen.

Boezemfibrilleren treedt voornamelijk in aanvallen op. Tussen de aanvallen in is de hartfunctie normaal. Dit aanvalsgewijs optreden kan enorm variëren: van enkele keren per uur tot eens in de zes maanden of nog langer. Er zijn ook mensen die chronisch deze boezemritmestoornissen hebben, dat wil zeggen dat de ritmestoornissen permanent aanwezig zijn.

Hoe herkent u een aanval van boezemfibrilleren?

De patiënt kan onder meer last hebben van moeheid, een licht gevoel in het hoofd, kortademigheid en hartkloppingen. In ernstige gevallen kan er ook sprake zijn van pijn op de borst, bewustzijnsverlies en verschijnselen van hartfalen, zoals moeheid, zwelling van de voeten, enkels en buik en snel buiten adem raken bij lichte inspanning.

Antistolling

Bij boezemfibrilleren kunnen zich bij sommige mensen in de hartboezems stolsels vormen. Omdat deze kunnen losschieten en overal in het lichaam terecht kunnen komen, is dit gevaarlijk. Uw cardioloog kan de kans uitrekenen dat zich bij u deze stolsels gaan vormen en kan u aan de hand hiervan antistollingstabletten voorschrijven. Een tablet
Acetylsalicylzuur voldoet hier helaas niet.

Specialismen & afdelingen