Als de bevalling twee weken na de uitgerekende datum niet op gang is gekomen, spreken verloskundigen en artsen van overdragenheid.

De medische term hiervoor is serotiniteit. Vijf tot tien procent van alle zwangerschappen duurt langer dan 42 weken. De functie van de placenta is na 42 weken ontoereikend, waardoor de kans op onverwacht overlijden van uw ongeboren kind fors toeneemt. Dit is de reden waarom in Nederland en grote delen van de wereld, geadviseerd wordt om de bevalling dan op te wekken.

Specialismen & afdelingen