Een groeihormoontest is een onderzoek waarbij de afscheiding van groeihormoon door de hypofyse (dit is een hormoonafscheidende klier in het hoofd) wordt getest.

Voorbereiding
De kinderarts spreekt met u af wanneer dit onderzoek plaatsvindt. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de kinderafdeling.

Uw kind moet vanaf 24:00 uur nuchter blijven tot na het onderzoek. Nuchter houdt in dat er geen eten of drinken genuttigd mag worden. Het is verstandig als u voor uzelf en uw kind iets te eten meeneemt voor na het onderzoek.

Onderzoek
Wanneer u en uw kind zich gemeld hebben op de kinderafdeling, dan wordt hij/zij eerst gewogen. Afhankelijk van dit gewicht krijgt uw kind een bepaalde hoeveelheid testmiddel toegediend via een infuus, tabletten of een capsule.

De verpleegkundige plakt 1 uur vóór de test een of twee pleisters met verdovende crème op de plaatsen waar het infuus met het aftapkraantje mogelijk wordt ingebracht.

Nadat de pleisters zijn verwijderd, brengt de kinderarts één naald in voor de infuuslijn met het kraantje voor het aftappen van bloed. De verpleegkundige neemt ieder half uur bloed af uit het kraantje.

Na de eerste bloedafname dient de verpleegkundige, in een half uur, via het infuus de testvloeistof toe of geeft ze de tabletten of capsule. Gedurende de test heeft uw kind bedrust.

De verpleegkundige meet ieder half uur de bloeddruk en hartslag van uw kind. Afhankelijk van welke groeihormoontest wordt gebruikt, wordt ook de bloedsuiker gemeten. Dit gebeurt met een vingerprikje.

Duur
Het onderzoek duurt bij aanvang van de test 3-5 uur.

Na het onderzoek
Uw kind mag na het onderzoek weer normaal eten en drinken.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw bezoek aan de kinderarts op de polikliniek. U dient deze afspraak zelf te maken.

Vragen?
Als u nog vragen heeft over de hormoontest, dan geven de verpleegkundigen u graag meer uitleg. U kan ook contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde (08.30 – 16.30), via 020 – 755 7028.

Specialismen & afdelingen