Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Een maagontlediging is een onderzoek van uw maag waarbij gekeken wordt naar hoe snel een maaltijd door de maag naar de darmen getransporteerd wordt.

De voorbereiding
Op de dag van het onderzoek moet u 8 uur nuchter zijn. Dit betekent dat wanneer u in de middag verwacht wordt, u tot 8 uur vóór het onderzoek een licht ontbijt mag nemen. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de dag van het onderzoek gewoon innemen.

Wanneer u bekend bent met diabetes, verzoeken wij u om uw glucosemeter mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Medicatie
Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de werking van de maag en/of darmen beïnvloeden. In onderstaand schema kunt u lezen welke medicijnen u moet stoppen.

Draag op de dag van het onderzoek geen sieraden, deze kunnen het onderzoek verstoren. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal in zit, uit te doen.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met een camera boven en onder u.

  • Wanneer u onder de camera ligt, krijgt u een pannenkoek te eten. Deze pannenkoek moet binnen tien minuten op zijn. Aan de pannenkoek is een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof toegevoegd. Hierdoor kan het voedsel op zijn weg door uw maag en darmen gevolgd worden. U merkt verder niets van deze vloeistof. Gedurende anderhalf uur worden opnamen gemaakt van uw maag.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

U heeft gedurende het onderzoek de mogelijkheid een DVD te bekijken, neemt u deze dan zelf mee.

Melden in het ziekenhuis
U kunt zich op het aangegeven tijdstip melden bij de balie van de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Amstelland. Bent u voor het eerst in Ziekenhuis Amstelland, wilt u zich dan eerst inschrijven. Dat kan bij de inschrijfbalie. De routebeschrijving vanaf de hoofdingang wijst u de weg daarheen.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Uw verzekeringspas
  • Uw medicatielijst

Iemand meenemen?
U mag iemand meenemen. Echter mag deze persoon in principe niet mee de onderzoekskamers in. Onze afdeling is uitgerust met een eigen wachtkamer, waar deze persoon op u kan wachten.

Meenemen van kinderen of zwangere vrouwen wordt afgeraden.

Radioactieve vloeistof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend. De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving. Echter, bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, laat dit aan één van onze medewerkers weten.

De toegediende vloeistof verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken (ongeveer 1 liter) en regelmatig uit te plassen.

Reizen
Gaat u binnen drie dagen na het onderzoek vliegen, wilt u dat aan ons doorgeven. U krijgt dan een vliegbrief mee. De radioactieve stof kan het alarm van een detectiepoortje activeren.

Bent u de afgelopen 3 maanden in een ziekenhuis in het buitenland geweest? Neem telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde voordat u voor het onderzoek komt en meldt dit aan een van onze medewerkers.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolgtraject.

Verhinderd?
Wanneer het onderzoek niet door kan gaan, is het belangrijk om het onderzoek af te zeggen of te verplaatsen. De onderzoeken die uitgevoerd worden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn namelijk kostbaar en de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan ten minste 24 uur van te voren aan ons doorgeven?

Contact
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op telefoonnummer:
020-755 7078.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland werkt nauw samen met het Zaans Medisch Centrum. Het kan zijn dat u voor de beantwoording van een specifieke vraag over Nucleaire Geneeskunde naar dit ziekenhuis wordt doorverwezen.

Wij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Specialismen & afdelingen