Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Een pacemaker is een klein computertje dat onder de huid ingebracht kan worden en dat geleidingsproblemen in de “bedrading” van het hart kan oplossen.

Pacemaker
Uw cardioloog heeft u al wat verteld over pacemakers en de reden van implantatie. Wij adviseren u met klem de folder ‘Pacemaker’ van de Nederlandse Hartstichting goed door te lezen. Deze krijgt u mee van de assistente of van uw cardioloog. Als dit onverhoopt niet gebeurt, kunt u de folder vinden op de website van de Hartstichting: www.hartstichting.nl

Opnametijdstip
Na aanmelding wordt u gebeld door de  Afdeling Opname met verdere informatie over plaats en tijd. U kunt de (werk)dag vóór de opname tussen 14:00 en 15:00 uur bellen met de afdeling Kliniek Beneden Oost, telefoonnummer 020 – 755 7101. Dan hoort u hoe laat en waar u zich moet melden op de dag van de operatie. De patiënt die ’s ochtends als eerste wordt geopereerd, dient om organisatorische redenen al de avond daarvoor in het ziekenhuis opgenomen te worden.

Nuchter
De dag van de ingreep moet u nuchter blijven na een licht ontbijt. Dat wil zeggen: beschuitje of cracker met wat water of thee. Met dit laatste kunt u dan ook uw medicijnen innemen.

Medicijnen
Uw cardioloog neemt met u de medicijnen door. De meeste kunt u gewoon innemen. In onderstaande tabel staat welke medicijnen u moet stoppen en wanneer.

Naam tablet Wanneer stoppen

De pillen van de Trombosedienst kunt u gewoon doorslikken. Uw cardioloog zal dit regelen met de Trombosedienst. Het herstarten van medicijnen doet u in overleg met uw behandelend cardioloog of de arts-assistent na de ingreep.

Dag van opname
U komt op het afgesproken tijdstip naar de afdeling Kliniek Beneden Oost. De verpleegkundige en de arts-assistent stellen u dan nog enkele vragen en geven u informatie over de zorg na de behandeling.
U krijgt een infuus aan de kant waar de pacemaker geïmplanteerd wordt. Door dit infuus krijgt u één keer antibiotica toegediend. Er wordt een hartfilmpje (ecg) gemaakt.

De ingreep
Voor de ingreep gaat u naar de operatiekamer. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer anderhalf uur. Een algehele narcose is voor deze ingreep niet nodig. Als u dit toch wilt, dan moet u dit tevoren overleggen met uw cardioloog.

Na de ingreep
Na de ingreep moet u 2 uur plat liggen. U verblijft één nacht op de afdeling terwijl uw hartritme gecontroleerd wordt via een “Telemeter”. U kunt de volgende dag weer naar huis als de controlefoto van de longen en het controle-ecg goed bevonden zijn door de arts. Wij adviseren u ervoor te zorgen dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis.

De wond wordt bedekt met een doorzichtige pleister

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak worden uw wond en de pacemaker gecontroleerd door de pacemakertechnicus. Ook krijgt u een afspraak mee bij uw cardioloog op een later tijdstip.

 

 

Specialismen & afdelingen