Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die buikgriep veroorzaken. Buikgriep is een ontsteking van het maagdarmkanaal. Per jaar raken ongeveer een half miljoen Nederlanders geïnfecteerd. Als er een norovirus op een verpleegafdeling heerst, worden er isolatiemaatregelen genomen om te voorkomen dat die wordt overgedragen op andere patiënten.