Wat is euthanasie?

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. De handeling bestaat uit het toedienen van narcosemiddelen in een zeer hoge dosering. Iedere andere handeling dan hierboven genoemd is iets anders dan euthanasie. Het toedienen van medicamenten om symptomen te bestrijden of het laten slapen van de patiënt is dus geen euthanasie.

Praktische informatie