EMG-onderzoek

Het EMG (ElektroMyoGram) onderzoek is een middel om de zenuwfunctie en spierfunctie te bekijken. Bij het onderzoek van de zenuwfunctie wordt de zenuw elektrisch geprikkeld en daarmee de snelheid gemeten waarmee de prikkel zich via de zenuw verplaatst. Bij het onderzoek van de spierfunctie worden elektrische spanningsverschillen geregistreerd. De resultaten hiervan worden door het EMG-apparaat vastgelegd.

Het onderzoek is ongevaarlijk en wordt wat betreft de pijnbelasting zeer verschillend ervaren.

Het EMG-onderzoek wordt verricht door de neuroloog in samenwerking met een laborante. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank.

Neurologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Neurologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Neurologie

Afdeling A 03, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7032
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur