Pijnbestrijding tijdens de bevalling

De vraag naar pijnstilling tijdens de bevalling neemt steeds meer toe. Wij vinden het belangrijk dat de wens van de zwangere vrouw hierin centraal staat en dat zij zich gehoord voelt. Daarom bieden wij, indien nodig, verschillende mogelijkheden van pijnstilling aan, zoals een ruggenprik, Remifentanyl en lachgas. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Keuzehulp pijn bij bevalling
Thuisarts.nl heeft een keuzehulp pijn bij de bevalling ontwikkeld. In deze keuzehulp krijgt u uitleg over de rol van pijn tijdens de bevalling en over manieren om de pijn te verlichten. Sommige manieren kunt u thuis en in het ziekenhuis gebruiken, zoals het nemen van een warme douche of de steun van iemand die bij de bevalling aanwezig is. Medicijnen tegen de pijn kunnen alleen in het ziekenhuis gegeven worden.

 

Anesthesie

Tijdens het bezoek aan de behandeld specialist (van u of uw kind) op de polikliniek wordt voor het intakegesprek een afspraak gemaakt.

Gynaecologie / Verloskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Afdeling Verloskunde

Telefoon: (020) 755 6648
Bedoeld voor eerste contactpersoon van de patiënt voor informatie over situatie en behandeling. Hij/zij kan familie en vrienden verder op de hoogte houden. 
Locatie: L3, 1e etage

Anesthesie

Afdeling A 02, rode route Telefoonnummer: (020) 755 7091 Bereikbaar: Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Gynaecologie / Verloskunde

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur