Dobutamine stress echocardiogram

Bij een dobutamine stress echocardiogram, verkort ’stressecho’ genoemd, wordt door middel van geluidsgolven gekeken naar de
wandbewegingen van de hartkamers. Dit gebeurt zowel in een rusttoestand als in een situatie dat het hart belast wordt. De belasting
wordt verkregen door middel van toediening van het medicijn Dobutamine, hetgeen tot gevolg heeft dat er een versnelde hartslag
ontstaat. Dit is vergelijkbaar met een zware lichamelijke inspanning. Als er tijdens de situatie waarin belasting wordt nagebootst, zuurstoftekort optreedt in een bepaald gedeelte van het hart, dan zal dit zichtbaar worden in de vorm van een verminderde beweegbaarheid van dat gedeelte van de hartspier. Door de bewegende beelden tijdens rust en inspanning met elkaar te
vergelijken, kan gezien worden welk gedeelte in het hart zuurstoftekort heeft bij inspanning en in welke mate dit optreedt.

Cardiologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Cardiologie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Buitenpoli
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Hartrevalidatie
Uw cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor de Hartrevalidatie. Hij/zij zal de coördinator Hartrevalidatie verzoeken contact met u op te nemen. 

Cardiologie

Telefoonnummer: (020) 755 7005
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur
Locatie: Afdeling B 26, blauwe route