Ziekte van Menière

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten:

Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose "echte" ziekte van Ménière gesteld.

Onderzoek
Wanneer op basis van uw klachten aan de ziekte van Ménière wordt gedacht is verder onderzoek nodig. Ten eerste wordt door de KNO-arts het gehoor getest (audiogram). Daarna kan eventueel een evenwichtsonderzoek (ENG) worden verricht.

Waaruit bestaat de behandeling?
Omdat de oorzaak van de ziekte van Ménière niet bekend is, is er nog geen afdoende behandeling.

  • Aanpassen levensstijl: De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het aanpassen van de levensstijl. Het is van belang dat u grote spanningen probeert te vermijden. Trek als het ware op tijd aan de handrem.
  • Medicijnen: Er zijn enkele medicijnen om duizeligheid te voorkomen of te bestrijden.
  • Hoortoestel: Soms is het met een hoortoestel mogelijk gehoorverlies te verhelpen of oorsuizen te maskeren.
  • Gentamicine behandeling.

 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Maak uw afspraak online of telefonisch via (020) 755 7029 bij de Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO).
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Ingang in centrale hal
Telefoonnummer: (020) 755 7029
Bereikbaarheid: Ma t/m vrij 8.00 uur t/m 17.00 uur