Voedselprovocatietest

Een voedselprovocatietest is een betrouwbare manier om vast te stellen dat uw kind voedselallergie heeft. Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind het verdachte voedingsmiddel onder gecontroleerde omstandigheden in oplopende hoeveelheid. Uw kind wordt voor dit onderzoek een dag opgenomen op de dagbehandeling. Er zijn 2 soorten voedselprovocaties:

  1. Dubbel blind placebo gecontroleerd
    Dubbel blind betekent dat zowel de (ouders van de) patiënt als de arts en verpleegkundige niet weten wat we geven. Placebo gecontroleerd betekent dat we één dag het verdachte voedingsmiddelen een andere dag een placebo (nepproduct) geven. Door deze twee momenten te vergelijken kunnen we zo onafhankelijk mogelijk de verschillen beoordelen. Deze methode gebruiken we bijvoorbeeld bij koemelktesten.  
  2. Open voedselprovocatie
    Een open provocatie in het ziekenhuis betekent dat we op één dag het voedingsmiddel waarop het vermoeden van een allergie is geven in oplopende hoeveelheid. De verpleegkundige en arts zijn aanwezig om de reactie in te schatten en te beoordelen. Indien het nodig is kan er medisch worden ingegrepen.

Behandelingen
Als de diagnose allergie gesteld is bestaat de behandeling uit 3 onderdelen:

1. Voorlichting en zo nodig vermijden van het allergeen
2. Geneesmiddelen ter onderdrukking van de allergische klachten
3. Immunotherapie

Daarnaast behandelen we uiteraard gerelateerde ziektebeelden als astma of eczeem en werken wij nauw samen met de KNO-arts en dermatoloog.

Kindergeneeskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Buitenpoli Uithoorn
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.