Prenatale screening

Vanaf 1-4-2017 is er een nieuwe test beschikbaar voor zwangeren: de NIPT (niet invasieve prenatale test). Zwangere vrouwen hebben de keuze of zij screening wensen van hun ongeboren kind. Met behulp van bloedonderzoek bij moeder kan gekeken worden of het ongeboren kind een verhoogd risico heeft op Down, Edwards- of Patausyndroom.

Zie hiervoor ook de informatie op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl.

Bij de polikliniek verloskunde van Ziekenhuis Amstelland kunt u een afspraak maken voor een counselingsgesprek over prenataal onderzoek tussen de 10 en 11 weken van uw zwangerschap via 020-7557019. 

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur