Novasure® methode (behandeling van overmatige menstruatie)

Bij overmatige menstruatie (hevig bloedverlies) heeft u last van langdurige menstruatie met veel bloedverlies; soms met stolsels, soms met pijn. Hierdoor is het soms niet mogelijk om te sporten. Vaak lijdt uw sociale leven eronder.

Er zijn verschillende behandelingsmethoden voor overmatige menstruatie, waaronder de Novasure® methode.

De Novasure® methode is een moderne manier om overmatige menstruatie te behandelen. Grote voordelen van deze behandeling ten opzichte van andere behandelingen zijn, dat u geen hormonen krijgt toegediend en dat de baarmoeder niet hoeft te worden verwijderd.

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur