Myosure®-procedure

De MyoSure®-procedure is een behandeling waarbij bepaalde type vleesbomen (myomen), poliepen en zwangerschapsresten veilig en effectief verwijderd worden zonder in de baarmoeder te snijden en waarbij de baarmoederwand intact blijft. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen die graag zwanger willen worden. De MyoSure® behandeling vindt poliklinisch plaats, waardoor de patiënt nog dezelfde dag naar huis kan.

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur