Ileostoma

Een ileostoma is een kunstmatige uitgang op de dunne darm. Deze is aangelegd omdat de dikke darm is verwijderd of (tijdelijk) niet wordt gebruikt . In de dikke darm vindt gewoonlijk indikking van de ontlasting plaats en worden zout en vocht weer in het lichaam opgenomen. Door het ontbreken van de dikke darm is ontlasting, die via een ileostoma het lichaam verlaat, over het algemeen dun tot brijachtig.

In Ziekenhuis Amstelland is er een Stoma polikliniek voor gespecialiseerde begeleiding van stomapatiënten.

Stoma polikliniek

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Chirurgie.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Stoma polikliniek

Telefoonnummer: (020) 755 7042
Bereikbaar: ma t/m vrij 9.00-16.00 uur
Buiten kantoortijden: Spoedpost Amstelland
E-mail: stomawondpoli@zha.nl
Locatie: Behandelcentrum C36, Kamer 1