HysteroSalpingoGrafie (HSG)

Een HysteroSalpingoGrafie (HSG) heet ook wel een baarmoederfoto. Met een HSG brengen we de baarmoederholte en de eileiders in beeld. De gynaecoloog doet dit onderzoek op de afdeling Radiologie.

Bij dit onderzoek kan op de röntgenfoto's worden vastgesteld of:

  • er afwijkingen in de baarmoederholte zijn;
  • de eileiders daadwerkelijk open zijn.

De HysteroSalpingoGrafie (HSG) is soms een onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het is van belang dat u niet zwanger bent. Het onderzoek wordt gepland in de eerste 10 dagen van de cyclus. Het is ook van belang dat uw blaas leeg is.

Onderzoek
U ligt op een röntgentafel in een ‘gynaecologische houding’. De baarmoedermond wordt gedesinfecteerd met een niet prikkende jodium.

Vervolgens plaatst de gynaecoloog een katheter (slangetje) in de baarmoedermond. Via deze katheter wordt onder lichte druk een contrastvloeistof ingespoten, waardoor de baarmoeder en de eileiders zichtbaar worden op de röntgenfoto’s.

Als de foto’s klaar zijn wordt de katheter verwijderd en krijgt u een handdoek, washandje en maandverband mee naar het toilet. Soms wordt na een half uur nog een zogenaamde restfoto gemaakt.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag
De gynaecoloog bespreekt de uitslag met u.

Gynaecologie

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Gynaecologie

Afdeling A 01, rode route
Telefoonnummer: (020) 755 7019
Bereikbaarheid: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur