Groeihormoontest

Een groeihormoontest is een onderzoek waarbij de afscheiding van het groeihormoon door de hypofyse (=hormoonafscheidende klier in het hoofd) wordt getest. Het is een bloedonderzoek waarbij er ieder half uur bloed afgenomen wordt. Na de eerste bloedafname wordt er een testvloeistof toegediend. Het onderzoek duurt drie tot vijf uur.

Wanneer u en uw kind zich gemeld hebben op de Kinderafdeling, dan wordt hij/zij eerst gewogen. Afhankelijk van dit gewicht krijgt uw kind een bepaalde hoeveelheid testmiddel toegediend via een infuus of via tabletten of capsule. De verpleegkundige plakt één uur voor de test een of twee pleisters met verdovende crème op de mogelijke plaatsen waar het infuus met het aftapkraantje worden ingebracht.

De kinderarts brengt, nadat hij de pleisters heeft verwijderd, één naald in voor de infuuslijn met het kraantje voor het aftappen van bloed. De verpleegkunde neemt ieder half uur bloed af uit het kraantje. Na de eerste bloedafname dient de verpleegkundige,in een half uur, via het infuus de testvloeistof toe of geeft ze de tabletten of capsule. Gedurende de test heeft uw kind bedrust.

Kindergeneeskunde

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Kindergeneeskunde.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Afdeling Kindergeneeskunde

Telefoon: (020) 755 6670
Locatie: L3, 1e etage

Kindergeneeskunde

Telefoonnummer: (020) 755 7028 
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

Buitenpoli Uithoorn
Patiënten die de voorkeur hebben voor een afspraak in Uithoorn, moeten op de gebruikelijke wijze een afspraak maken bij de polikliniek van Ziekenhuis Amstelland. Bij het maken van de afspraak kunt u aangeven dat u graag naar de vestiging in Uithoorn wilt. U wordt dan daar ingepland.

Wijzigen /annuleren
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt dit doen via het wijzigingenformulier of bellen op bovenstaand nummer.
Wijzigingen of annuleringen binnen 24 uur van tevoren kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

Aanvraag herhaalrecept
Met dit formulier kunt u een herhaalrecept aanvragen. Dit is alleen bestemd voor patiënten die bij ons onder behandeling zijn.