APD infuus

Wat is APD?
APD (Dinatri pamidronas) is een zogenaamd bifosfonaat. Het remt in de botten zowel de aanmaak als de werking van osteoclasten. Osteoclasten zijn cellen in de botten die de botafbraak stimuleren. Hierdoor kunnen botten zwakker worden en in sommige gevallen kan hierdoor het kalkgehalte in het bloed verhoogd raken. Bij een hoog calciumgehalte in het bloed ontstaan symptomen van misselijkheid, slechte eetlust, dorst, obstipatie en uiteindelijk ook sufheid. APD is één van meerdere bifosfonaten. Het kan zowel in tabletvorm als via een infuus worden toegediend. Als het in tabletvorm gegeven wordt, komt er maar een klein gedeelte in het bloed. Daarom wordt het, als effect snel gewenst is, via een infuus van ongeveer een uur toegediend. Aantal en frequentie van de infusen hangt af van de klachtenvermindering bij evaluatie tussen patiënt en arts. Er zijn ook andere bifosfonaten als tablet verkrijgbaar (Ostac, Bonefos, Fosamax en Didrokit).Ook hiervoor geldt dat ze pas op langere termijn effect hebben.

Bij welke aandoeningen wordt APD gegeven?

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Maak uw afspraak online of telefonisch bij de Polikliniek Interne Geneeskunde of Maag-, Darm-, Leverziekten.
Indien u verhinderd bent of uw afspraak wilt wijzigen, wilt u dit dan minimaal 24 uur van te voren doorgeven? U kunt online wijzigen of annuleren als u online een afspraak heeft gemaakt. Anders kunt u dit doen via het wijzigingenformulier of bellen met de polikliniek.

Interne Geneeskunde / Maag-Darm-Leverziekten (MDL)

Afdeling A 05, rode route
Telefoonnummer Interne Geneeskunde: (020) 755 7025
Telefoonnummer Maag-, Darm-, Leverziekten: (020) 755 7023
Bereikbaar: ma t/m vrij 8.00-16.30 uur