De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten:

Pas als al deze symptomen allemaal aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor deze klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose “echte” ziekte van Ménière gesteld.

Onderzoek

Wanneer op basis van uw klachten aan de ziekte van Ménière wordt gedacht is verder onderzoek nodig. Ten eerste wordt door de KNO-arts het gehoor getest (audiogram). Daarna kan eventueel een evenwichtsonderzoek (ENG) worden verricht.

Waaruit bestaat de behandeling?

Omdat de oorzaak van de ziekte van Ménière niet bekend is, is er nog geen afdoende behandeling.

 • Aanpassen levensstijl: De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het aanpassen van de levensstijl. Het is van belang dat u grote spanningen probeert te vermijden. Trek als het ware op tijd aan de handrem.
 • Medicijnen: Er zijn enkele medicijnen om duizeligheid te voorkomen of te bestrijden.
 • Hoortoestel: Soms is het met een hoortoestel mogelijk gehoorverlies te verhelpen of oorsuizen te maskeren.
 • Gentamicine behandeling.

Praktische informatie

 • Afspraak maken/wijzigen

  Wanneer u door uw huisarts bent aangemeld via Zorgdomein, dan ontvangt u een brief van het ziekenhuis met een afspraak voor uw polikliniekbezoek. Wanneer deze datum/tijd niet schikt kunt u deze wijzigen via MijnZHA. Heeft u al een afspraak, maar bent u verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Dit kan ook via MijnZHA.

  Wijzigingen/annulering binnen 24 uur voor de afspraak dienen telefonisch doorgegeven worden.

  Spreekuur Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
  Wij houden op dinsdag en donderdag ook spreekuur in het 
  gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. U kunt er terecht voor een eerste polikliniekbezoek en onderzoek. Voor een eventuele behandeling en opname bent u nog wel aangewezen op de locatie in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gezondheidscentrum Waterlinie. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken/wijzigen van de afspraak.

 • Contact afdelinge Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

  U vindt de poli KNO via de hoofdingang van het ziekenhuis.  In de centrale hal aan de rechterkant.

  Ma t/m vrij 8.00-16.30 uur

  Telefoon: (020) 755 7029
  E-mail: [email protected]